Haberler:


“E‘ûzu bi kelimâtillâhit-tâmmâti min şerri mâ halag.”
“Yarattıklarının şerrinden Allah’ın tam olan kelimeler ine sığınırım.”
CUMA NASİHATLARI
DÜZENLİ SESLİ SOHBETLER
Huseyin Ebu Emre - Harun Yildirim - Düzenli Sohbetler
İHYA-DER SOHBETLERİ
GÖRÜNTÜLÜ CANLI SOHBETLER YOUTUBE
GÖRÜNTÜLÜ CANLI SOHBETLER DAİLYMOTİON
İhya ilim kültür Ahlak sosyal yardımlaşma derneği
Harman mahallesi Abdulhak Hamid Cadde 169/b Mamak/Ankara
İHYA-DER SOHBETLER
HARUN YILDIRIM SOHBETLER
Siteye üyelik kapalıdır bilginize
Yol gösterme, akıl verme, iyiliği isteme anlamındaki ‘nasihat’ bazen yanlışa, günaha, isyana yönelik olabilir. Kendi yaptıklarını doğru zanneden, inandığı bâtıl’ı en doğru yol kabul eden, hatta Allah’ın emrine aykırı davranmayı iyilik sanan kötü niyetli niceleri, başkalarına bu anlamda ‘nasihat’ ederler, onları kendi yanlışlarına ve hatalarına dâvet ederler. Nitekim şeytan Hz. Adem ile eşini, sonsuza kadar Cennet’te kalmaları için yasak meyveden yeme konusunda kandırdı ve sonra da ‘ben sizin için bir nasihatçıyım, öğüt verenlerd enim diye yemin etti’ (7/A’raf, 20-21).
İnsanları vitrin yaparak kendini ve dinini satan Belam lardan uzak durun. Ve onlara kuyruk olan zavallarılardan. Çünkü bunlar var oldukça siz islamı yaşayamayacaksınız. Ve birer zavallı olarak kalacaksınız. ONLAR da sizi vitrin olarak kullanmay a devam edecek... .Gönderen Konu: Dini (Teşrii) ve Kevni (Tekvini) İrade  (Okunma sayısı 1283 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

FARK

  • Ziyaretçi
Dini (Teşrii) ve Kevni (Tekvini) İrade
« : 04 Haziran 2005, 10:47:25 »
 

 

بســـم الله الرحمن الرحيم
 
 
Dini (Teşrii) ve Kevni (Tekvini) İrade
 
 
İrade iki bölümdür:

1 - Kevni (Tekvini) İrade,

2 - Dini (Teşrii, şer'i) İrade.

- Kevni (Tekvini) İrade: Yüce yaratıcının sonradan var ettiği, yarattığı bütün mahlukatt a var olan tabiattır, fıtrattır, doğal vasıflardır. Yaratılmışların hepsi bu doğal kanunlar içinde hareket ederler. Hiçbir mahluk kendisi için yaratıcı tarafından tesbit edilen karakter ve tab dışına çıkamaz.

- Dini (Teşrii, şer'i) İrade: Yüce yaratıcının, sevgi ve rızasına uygun emirlerin i, dini kural ve yasa içine alan iradesi; yani, yaratıcının, yarattığından yapmasını istediği, irade ettiği şeylerdir. Onun irade ettiği her şey iman ve iyi ameller çerçevesine girmekted ir.

 

- Yüce Allah Kevni (Tekvini) İrade hakkında şunları söylemektedir kitabında:

“Allah bir kimseyi hidayette tutmayı irade buyurursa, onun gönlünü İslamiyeti kabul edici bir biçimde açar; bir kimseyi de sapıklık içinde tutmayı irade ederse, onun gönlünü daraltara k, hidayete kapalı tutar ve böyle bir adam, İslamı kabul etme konusunda, o kadar zorlanır ki, sanki göğe çekiliyormuş gibi olur.  İşte böylece Allah, iman etmeyenle re  pislik  verir.” (Enam: 125)

Nuh Aleyhisse lam kendi kavmine şöyle söylemişti:

“Eğer Allah sizi helak etmeyi dilemişse, ben sizin iyiliğinizi arzu etmiş olsam bile, bu hayırlı çalışmalarını size bir fayda sağlamaz!” (Hud: 34)

Bir başka ayeti celile:

“Allah bir kavmin kötü olmasını diledi mi, artık onu reddedece k, geri çevirecek bir güç yok. Onlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı ve dost yoktur.” (Ra'd: 11)

 

- Dini (Teşrii, şer'i) İrade hakkında da Yüce Allah mealen şöyle buyurmakt adır:

“İçinizden her kim Ramazan ayına ulaşırsa, orucunu tutsun; kim de hasta ise, yahut bir sefer yolunda ise, tutmayabi lir. Ama başka günlerde, tutmadığı günler için, aynı gün sayısınca kaza etsin. Allah sizin için kolaylık murad eder, güçlük istemez.” (Bakara: 185)

“Allah size taşıyamayacağınız bir güç iş yüklemez, ama iyice temizlenm enizi ve üzerinizdeki nimetinin tamamlanm asını diler. Öyle ki şükredesiniz” (Maide: 6)

Nikah hakkında neleri helal neleri haram ettiği konusunu açıklarken, şunları ilave etmektedi r yüce Allah mealen:

“Allah size, bilmedikl erinizi açıkça bildirmek, sizi sizden evvelkile rin yollarına iletmek, tevbeleri nizi kabul etmek ister. Allah herşeyi bilici ve yapıcıdır.” (Nisa: 26)

“Allah sizin tevbeleri nizi kabul etmek ister. Şehvetlerine uyanlar ise sizin sapıklığa düşmenizi, eğri yollarda yürümenizi arzu eder.” (Nisa: 27)

“Allah sizin yükünüzü hafifletm ek ister. Zaten insan da çok zayıf olarak yaratılmıştır.” (Nisa: 28)

Yüce Allah, Resulünün zevceleri ne neyi helal ve neyi haram ettiğini bildirdiği ayetlerde şöyle buyurmakt adır mealen:

“Ey Ehl-i Beyt! Hak Teala sizden ancak, her türlü kirliliği gidermek, sizi tertemiz yapmak irade eder.” (Ahzab: 33)

Bu iradenin manası şöyledir:

Allah size, sizin üzerinizden her türlü kirliliği giderecek ve sizi tertemiz hale getirecek şeyleri emretmekt edir.

Demek ki, bir kimse, Allah'ın emirlerin e uyar, gerekli biçimde yaşarsa, her türlü pislikten arınır ve tertemiz olur.

Ama, O'na isyan eden, pisliğin ve günahın bataklığında kalır.
 
 
İçindekiler
 Dini ve Kevni Kanunlar