Gönderen Konu: HZ. PEYGAMBERIN NAMAZ KILMA SEKLI  (Okunma sayısı 2738 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

NAMAZ

  • Ziyaretçi
HZ. PEYGAMBERIN NAMAZ KILMA SEKLI
« : 01 Haziran 2005, 07:09:36 »
HZ. PEYGAMBER IN NAMAZ KILMA SEKLI

KABE'YE YÖNELMEK

"Hz. Peygamber (S.A.V.), farz veya nafile namazlar için, namaza kalktigi zaman, Kabe'ye yönelir. Kabeye yönelmeyi emr ederdi. Bu sebeple, namazini güzel kilmayan birine söyle buyurdu: "Namaza kalktigin zaman, abdesti tam al, sonra kibleye yönelerek tekbir al."Buhari,müslüm

"Hz. Peygamber (S.A.V.), seferde iken nafile namazlari ve vitir namazini binegi üzerinde kilar binegi, onu sark ve garb hangi yöne dogru yöneltirse o tarafa dogru kilardi."Buhari,müslüm

Bu konuda Allah Telâlâ söyle buyuruyor . "Ne tarafa dönerseniz, Allah'in yüzü oradadir." (el-Bakara,2/115)

"Hz. Peygamber (S.A.V.), bazen devesi üzerinde nafile namaz kilmak isteyince, onu da kibleye dogru yöneltip öyle tekbir alirdi, daha sonra binegi ne tarafa yönelirse o sekilde kilmaya devam ederdi."ebu davud
"HzPeygamb er (S. A. V.) binegi üzerinde basi ile ima ederek rüku' ve secde yapar, secdeyi ruku'dan daha fazla egilerek yapardi." Ahmed b. Hanbel ve Tirmizi. (Tirmizi onu sahih kabul eder.)

"Hz. Peygamber (S .A.V.) farz namazlari kilmak isledigi zaman, devesinde n iner namazi öyle kilardi."- Buharî ve Ahmed b. Hanbel.

Siddetli korku zamanlari nda kilinan namaza gelince, Hz. Peygamber (S.A.V.) bu namazi ümmetine yaya giderken ayakta; binekli iseler, kibleye, yahut kible disina yönelerek kilmalari ni mesru' kildi."Buharî ve Müslim.

ve söyle buyurdu: "Ordular bir birine girdigi zaman, namaz ancak, tekbir almak, ve bas ile isarette bulunmakt an ibarettir ."Buharî ve Müslim'in isnadi ile Beyhakî.

Hz. Peygamber (S.A.V.), yîne:"Dogu ile bati arasi kibledir." buyurdu.-- Tirmizi ve Hâkim nakletmis ve sahih oldugunu söytemislerdir. Ben de irvaul-Galilde (292) tahriç ettim.

Câbir (R.A.) söyle dedi: "Biz Resululla h ile birlikle bir yolculukt a yahut askerî bir birlikte bulunuyor duk. Bu esnada hava bulutland i. Kibleyi arastirdi k, fakat kible konusunda farkli görüslere sahip olduk. Herkes namazini tek basina kildi, içimizden biri, yerini belirleme miz için, önüne bir çizgi çiziyordu. Sabah olunca, o çizgiye baktik ki, kibleye ters bir yöne dogru namaz kilmisiz. Durumu Hz. Peygamber e söyledik. Bize namazin iadesini emretmedi . Ve "Namaziniz caizdir" buyurdu. Dârekutnî, Hâkim, Beyhakî, Tirmizi, Ibn Mace, Taberanî. Bu hadis "Irva"da da zikr edilmisti r. (296)

"Resululla h (S.A.V.) "Yüzünün göge çevrildigini görüyoruz. Simdi seni hosnut olacagin bir kibleye döndürüyoruz. Artik namazda yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir",(el-Bakara.2/144) âyeti indirilme den önce, Kabe önünde oldugu halde, yüzünü Kudüs'e dogru çeviriyordu. Âyet inince, Kabe'ye yöneldi. Bir ara Küba'da halk sabah namazini kilarken, onlara bir kimse gelerek söyle dedi: Bu gece, Resululla n"(S.A.V.)'e bir âyet indi ve Kâ'be'ye dogru yönelmesi emredildi . Siz de hemen Kabe'ye yöneliniz."Bunun üzerine, Sam'a dogru yönelmis bulunan halk, imamlari ile birlikte yönleri kibleye gelinceye kadar döndüler."*Buhari, Müslim, Ahmed, Serraç, Taberanî (3/108/2), ibn Sa'd, (243) el-irva (290).

NAMAZ'DA KIYAM

Hz. Peygamber (S.A.V.), Allah Teâlâ'nin "Gönülden boyun egerek Allah için namaza kalkin." (el-Bakara,2/238) emrine uyarak farz ve nafile namazlari ayakla kilardi. Fakat, seferde nafileler i binek üzerinde kilardi.S iddetli korku zamanlari nda (savasta), yukarida geçtigi gibi, ayak üzerinde, ya da binekli olarak namaz kilmalari ni ümmetine mesru' kildi. Bu husus Allah Teâlâ'nin "Namazlara ve orta namaza devam edin.', "Gönülden boyun egerek Allah için namaza kalkin. Eger korkarsan iz, yaya yahut binekte iken kilin. Güvene erisince, bilmedikl erinizi size Ögrettigi gibi, Allah'i anin." (el-Bakara,2/238) ayetleriy le ilgilidir .

"Resululla h (S.A.V.), ölümüne neden olan hastaligi nda namazlari oturarak kildi."*Tirmizi bu hadis Için "Sahih" demistir

Bundan önce de bir defasinda namazi böyle kilmisti. :Hz. Peygamber hastalanm is, cemaat da onun arkasinda ayakta namaz kilmisti. Onlara oturmalar ini isaret etti, onlar da oturdular . Namazdan çikinca söyle buyurdu: Az önce, siz nerede ise iranlilar in ve Rumlarin yaptigi gibi yapiyordu nuz. Onlar, krallari otururken ayakla dururlar. Siz böyle yapmayin. Imam ancak kendisine uyulmasi için tâyin edilmisti r, îmam rüku' edince siz de rüku' edin; rüku'dan basini kaldirinc a siz de kaldirin. Imam oturarak namaz kilinca, siz de birlikte oturarak namaz kilin."'Müslim ve diger kaynaklar

Hastalari n Oturarak Namaz Kilmalari

Imran b. Husayn (R.A.) söyle demistir "Bende basur hastaligi vardi. Durumu Resululla h (S.A.V.)'e sordum. Buyurdu ki; namazi ayakta kil. bunu yapamazsa n oturarak kil. Buna da gücün yetmezse, yan yatarak kil.Buharî, Ebû Dâvud ve Ahmed b. Hanbel

Yine Imran söyle demistir: "Oturarak namaz kilan bir kimsenin hükmünü Hz. Peygamber'e sordum. Buyurdu ki; ayakta namaz kilmak daha faziletli dir. Oturarak namaz kilan kimse, ayakta kilanin yari sevabini alir. Bir kimse (Bir rivayete göre, yatarak) namaz kilarsa, ayakta namaz kilanin yari sevabini alir." Bu namazdan hastanin namazi kast edilmisti r. Enes (R.A.) da söyle demistir "Resululla h (S.A.V.), hastalikt an dolayi oturarak namaz kilan bir grup insanin bulundugu yere çikti ve oturanin namazi ayakta kilanin namazinin yarisina denktir." buyurdu.1 9- Ahmed b. Hanbel, Ibn Mâce. saglam bir isnatla rivayet ettiler.

"Hz. Peygamber {S.A.V.) bir hastayi ziyareti esnasinda onu yastigi üzerinde namaz, kilarken gördü. Yastigi kaldirip atti. Bu sefer hasta namaz kilmak için bir tahta aldi. Resululla h (S.A.V.) onu da kaldirip attiktan sonra buyurdu ki: Gücün yeterse namazini toprak üzerinde kil. Degilse isaretle kil ve secdeni rükuundan biraz daha fazla egilerek yap."Taberani,Bezzar

Gemide Namaz Kilmak

"Hz. Peygamber'e, gemide namaz, kilmanin hükmü soruldugu nda söyle buyurdu: Gemide iken namazi ayakla kil. Bogulmakt an korkarsan o baska."-Bezzar 68

"Hz. Peygamber in yasi ilerleyin ce, üzerine yaslanmak için namazgahi nda bir dayanak edindi."Hakim. Hakim ve Zehebî "Sahih" demislerd ir

Gece Namazini Ayakta ve Oturarak Kilmak

"Hz. Peygamber (S.A.V.) bazi geceler, ayakta uzun süre namaz kilar, bazi gecelerde de oturarak uzun süre namaz kilardi. Kiraati ayakta yapinca, rüku'u da ayakta yapar; oturarak kiraat yaptigi zaman ise, rüku'u da oturarak yapardi."Müslim ve Ebû Dâvud

"Yine Hz. Peygamber, bazi zamanlar, oturarak namaz kilar; kiraati oturarak yapar; geride otuz yahut kirk âyci kalinca ayaga kalkar; bunlari ayakta okur; sonra rüku' ve secdesini yapardi. Ikinci rekâtta da bunun gibi yapardi." Buhari ve Müslim.

"Hz. Peygamber iyice yaslandig i zaman, hayatinin son dönemlerinde sünnet namazlari oturarak kilardi. Bu durum vefatinda n bir gün Öncesine raslamakt aydi." Müslim ve Ahmed b. Hanbel.

"Hz. Peygamber bazen de bagdas kurarak namaz kilardi." Nesaî ve Ibn Huzeyme (Sahih (1/107/2); el-Makdisî, Sünen (80/1, Hâkim. Sahih demis. Zehebî de ona katilmist ir
AYAKKABIL ARLA NAMAZ KILMAK

"Hz. Peygamber (S.A.V.) bazen yalinayak, bazen de ayakkabil arla namaza dururdu."Ebû Dâvud ve Ibn Mace, Bu mütevatîr bir hadistir. Tahavî de böyle demistir.

bunu Ümmeti için de mubah kilarak söyle buyurdu: "Sizden biri, namaz kilarken ayakkabil arini giysin, yahut da bunlari çikararak ayaklan arasina koysun; baskalari na eziyette bulunmasi n.'" Ebû Dâvud

"Hz. Peygamber, bazen ayakkabi ile namaz kilma konusunda daha tekitli konusarak söyle buyururdu: "Yahudiler in yaptiklar inin aksini yapin. Zira onlar ne ayakkabi, ne de mestleri ile namaz kilarlar."Ebu Davud

"Hz. Peygamber (S. A.V.) bazen de namazda iken ayaklarin dan ayakkabil arini çikarir, sonra namaza o sekilde devam ederdi."Ebu Davud

Nitekim Ebû Saîd el-Hudrî de söyle demistir:
"Hz. Peygamber (S.A.V.) bir gün bize namaz kildirdi. Namazin bir kismim kilinca ayakkabil arim çikarip sol tarafina koydu. Cemaat bunu görünce, onlar da ayakkabil arini çikardilar. Namazi bitirince, Resululla h (S.A.V.) buyurdu ki; size ne oluyor ki, ayakkabil arinizi çikardiniz? Söyle cevap verdiler BIz senin ayakkabil arini çikarip attigini görünce, ayakkabil arimizi çikarip attik. Bunun üzerine Hz. Peygamber buyurdu ki; Cebrail (A.S.) bana gelerek, ayakkabil arda pislik oldugunu haber verdi. Bunun üzerine ben de onlari çikarip attim. Sizden biri camiye geldigi zaman ayakkabil arina baksin. Eger onlarda bir pistik görürse, silsin ve ayakkabil arla namaz kilsin."Ebu Davud

"Hz. Peygamber (S.A.V.), namazda ayakkabil arini çikarinca, onlari sol tarafina koyar"32 ve söyle buyururdu: "Sizden bîri namaz kilarken ayakkabil arim sagina koymasin. Baskasini n sagina gelecek sekilde soluna da koymasin. Eger solunda biri bulunmazs a, o takdirde soluna koysun. Solunda biri varsa o zaman ayaklari arasina koysun."Ebu Davud,Nesei

MINBER ÜZERiNDE NAMAZ KILMAK

"Bir defasinda Resululla h (S.A.V.) minber üzerinde (Bir rivayette üç basamakli minber üzerinde) namaz kilmisti. Minber Üzerinde kiyam yapti; tekbir aldi; cemaat da arkasinda tekbir aldilar. Sonra Hz. Peygamber minber üzerindeyken, rüku'a gitti, sonra rüku'dan basini kaldirdi ve geri inerek minberin dibinde secde yapti, ikinci rekâtta da ayni sekilde yapti. Namazi bu sekilde bitirdikt en sonra cemaata karsi dönerek söyle buyurdu: "Ey cemaat! Bana uymaniz ve nasil namaz kildigimi ögrenmeniz için böyle yaptim." Buhari, Mislim. Ibn Sa'd (1/253). Bkz. "el-Irvâ".545

NAMAZDA SÜTRENlN LÜZUMU

"Hz. Peygamber (S.A.V.), namazda sütreye yakin durur, sütte ile kendisi arasinda üç arsinlik bir mesafe bulunurdu ." Buhari* ve Ahmed b. Hanbel.

"Secde yeri ile sütre arasinda ise; bir koyun geçecek kadar bir mesafe bulunurdu ."Buhari ve Müslim.

"Hz. Peygamber yine söyle buyururdu: "Sütresiz namaz kilma, önünden herhangi bir kimsenin geçmesine müsaade etme. Eger geçmek isterse, onunla mücadele et. Çünkü seytan onunla beraberdi r." Ibn Huzeyme, (Sahih", 1/93/1) saglamca bjr senet ile.
"Yine Resullah (S.A.V.) söyle buyuruyor Sizden biri, sütreye dogru namaz kilarsa, ona yaklassin da seytan onun namazini kesmesin."Ebû Davud ve Bezzar

"Bazen Resululla h (S.A.V.) kendi mescidind e, namaz kilmak için, arastirir ve direk arkasinda namaz kilardi."A. Hanbel

"Resululla h (S.A.V.) sütre olabilece k herhangi bir seyin bulunmadi gi bir boslukta namaz kilarken, kendi önüne bir kargi diker ve ona dogru namaz kilar, cemaat da arkasinda kilardi."Buharî, Müslim ve ibn Mâce

"Bazen de binegini önünde yan sekilde durdurur, ona dogru namaz kilardi."Buharî ve Ahmed.

"Deve agillarin da namaz kilmak böyle degildir. Buharî ve Ahmed

Çünkü Hz. Peygamber buralarda namaz kilmayi yasaklami stir. "Bazen de binegin semerini alir, onu kibleye gelecek sekilde ve arkasina durarak namaz kilardi."
"Hz. Peygamber (S.A.V.) yine söyle buyururdu: Sizden biri, önüne koyacak semerin arka kasi kadar bir sütre bulunca ona dogru namazini kilsin. Sütrenin arkasinda n geçenlere aldiris etmesin." Müslüm

"Bir defasinda da Resululla h (S.A.V.) bir agaca dogru namaz kildi. "Bazen de Hz. Âise(R.A.)'n üzeri örtülü olarak yattigi divana dogru namaz kilardi."Buhari

"Hz. Peygamber (S.A.V.), sütre ile kendisi arasindan hiçbir seyin geçmesine müsaade etmezdi. Bir defa namaz kilarken, önünden bir koyun geçmek isterken onunla adetâ yarisarak öne geçti ve karnini duvara yapistird i. Koyun ise Hz. Peygamber'in arkasinda n geçmek zorunda kaldi." lbn Huzeyme"Sahih'inde(1/95/l);Taberânî(3/140/3); Hâkim Sahih demis, Zehebî de ona katilmist ir.

"Hz. Peygamber (S.A.V.) bir defasinda farz namaz kiliyorke n yumrugunu sikti. Namazi bitirince cemaat: Yâ Resululla h! Namazda bir sey mi oldu? dediler. Hz. Peygamber de: Hayir, dedi ve söyle devam etti: Seytan önümden geçmek istedi. Ben de onu yakalayip bogdum, öyle ki, dilinin soguklugu nu ellerimde hissettim . Allah'a yemin ederim ki,kardesim Süleyman (A.S.) benden önce davranmas aydi, seytan mescidin direkleri nden birine baglanir, Medine çocuklari da onun etrafinda dolanirdi . Kiblesi ile kendi arasina herhangi bir kimsenin girmesine mani olabiliyo rsa olsun."Ahmed,Darekutni

"Yine Resululla h (S.A.V,) buyuruyor ki;sifcden biri kendisini insanlard an gizleyen bir seye karsi namaz kilarken, birisi önünden geçmek istese unu gögsünden itsin. Gücü yettiginc e iki defa engel olmaya çalissin. Sayet israr ederse, onunla mücadele etsin. Çünkü o seytandir ."Buharî, Müslim, ibn Huzeyme'den baska bir rivayet için Bkz.. (1/94/1)

"Yine Hz. Peygamber buyuruyor ki; namaz kilanin önünden geçen kisi bunun ne kadar günah oldugunu bilseydi, kirk gün beklerdi de onun önünden geçmezdi." Buhari, Müslim, ibn Huzeyme'den baska bir rivayet için Bkz. (1/94/1)

NAMAZI KESEN SEYLER

Peygamber Efendimiz bu konuda söyle buyuruyor "önünde semerin arka kasi gibi bir sütre bulunmaya n kimsenin namazini; hayizli kadin (Yani baliga olan kadin. Buluga eren kadin),, esek, ve siyah köpek geçtigi zaman keser. "Ebû Zer (R A.) diyor ki; "Yâ Resûlellah! Siyahin beyazdan farki ne?" diye sordum. Söyle cevap verdi: "Siyah köpek seytandir . "Müslim. Ebu Dâvud ve ibn Huzeyme (1/95/2).

MEZARA DOGRU NAMAZ KILMAK

Hz. Peygamber (S.A.V.) mezara karsi namaz kilmayi yasaklar ve söyle buyururdu: "Kabirlere dogru namaz kilmayin ve onlarin üzerine oturmayin ."Müslim. Ebu Dâvud ve ibn Huzeyme (1/95/2).

NAMAZA NlYYET ETMEK

Resululla h (S.A.V.) söyle buyururdu: "Ameller niyetlere göredir. Herkes için niyet ettigi seyin karsiligi vardir."Buhari,Müslüm

NAMAZDA TEKBÎR

Resululla h (S.A.V.) namaza "Ellahu Ekber" diyerek baslardi. Daha önce de geçtigi üzere, namazini güzel kilmayan kimseye böylece emredip ona dedi kî; Yerli yerince abdest alip sonra da "Ellahu Ekber" demeyen hiç kimsenin namazi tamam olmaz. Taberani

Hz. Peygamber bu konuda yine söyle buyuruyor: "Namazin anahtari temizlik, baslangic i iftitah tekbiri, bitimi de selâmdir."Ebu Davud

"Hz. Peygamber (S.A.V.), tekbir alirken, arkasinda kilere duyuracak sekilde sesini yükseltirdi." Ahmed b. Hanbel ve Hakim nakletti. Hakim Sahih dedi

"Hz. Peygamber (S.A.V.), hasta olunca, Hz. Ebu Bekir, O'nun tekbir sesini arkadaki cemaata ulastiriy ordu."Müslüm ve Nesei

"Resululla h (S.A.V.) söyle buyuruyor ." Imam Ellahu Ekber deyince, siz de Ellahu Ekber deyin." Saglam bir isnatla Ahmed ve Beyhakî

Tekbir Alirken Elleri Kaldirmak

Hz. Peygamber, bazen tekbir ile birlikte ellerini kaldirir,"Buhari ve Ebû Davud

bazen tekbirden sonra ellerini kaldirir", bazen de tekbir almadan önce ellerini kaldirird i."Buhari ve Nesaî.

"Hz. Peygamber (S.A.V.), ellerini kaldirirk en parmaklar ini düzgün tutar; aralarini ne ayirir, ne de bitistiri rdi." Ebû aivud ve ibn Huzeyme (1/62/11/; Hâkim. Hakim sahih oldugunu söylemis. Zehebî de ona uymustur.

"Tekbir alirken ellerini omuz hizasina kadar kaldirird i." Buharî, " Bazen de kulak yumusagi hizasina kadar kaldirird i." Buharî

Namazda Sag Eli Sol El Üzerine Koymak

"Hz. Peygamber (S.A.V.) namazda sag elini sol eli üzerine ve söyle buyururdu: Biz peygamber ler toplulugu, iftarda acele etmek, sahuru geciktirm ek ve namazda sag ellerimiz i sol ellerimiz üzerine koymakla emr olunduk." Ibn Hibban ve saglam bir isnatla "el-Ziya el-Makdisî.

"Hz. Peygamber, sol elini sag eli üzerine koyarak namaz kilan birine rastladi ve sag elini alttan çikarip sol eli üzerine koydu." Saglam bir isnatla Ahmed b. Hanbel ve Ebû Dâvud (Sahih)

Elleri Gögüs Üzerine Koymak

"Resululla h (S.A.V.), sag elini sol elinin sirti üzerine, bilegi üzerine ve kolu üzerine kor,"Ebû DaVud-Nesaî ve saglam bir isnadla îbn Huzeyme (1/54/2). Ibn Hibban "Sahih" oldugunu söylemistir. (485,"" " ashabinin da böyle yapmalari ni emrederd Malik. Buhari ve Ebû Avane.i." " Bazen de sag eli ile sol elini tutardi." Saglam bir isnatla Nesaî ve Dârekutnî. "Ve ellerini gögsü üzerine koyardi."Ebu Davud,Ibn Huzeyme 1/54/2,Ahmed

"Yine Hz. Peygamber (S.A. V.) namazda elleri bögür üzerine koymayi yasakladi," Buharî, Müslim. Bkz el-Irvâ. 374 v' "Bu elleri bögür üzerine koymak, Hz. Peygamber in yasaklami s bulundugu elleri beline koymak demektir." Nesaî,Ebu Davud

NAMAZDA SECDE YERÎNE BAKMAK VE HUSU'

"Hz. Peygamber (S A.V.), namaz kilarken basini eger ve gözü ile yere bakardi. Kabe'ye girince, çikana kadar gözünü secde yerinden ayirmamis ti." Beyhaif. Hakim "Sahihtir" dedi . "Buyurdu ki; evde namaz kilan kimseyi mesgul edecek bir seyin bulunmasi uygun degildir," Saglam bir isnatla Ebû Dâvud ve Ahmed

"Hz. Peygamber (S.A. V.), namaz kilarken göge dogru gözünü dikmeyi yasakladi .Buhari, " B u yasaklama yi su sözü ile de kuvvetlen dirdi:" Namazda göge dogru bakan bir takim insanlar, bundan vazgeçsin. Aksi takdirde, gözleri onlara geri dönmez. (Bir rivayetle: gözleri kör olur.)Müslüm

Baska bir hadis-i serifte söyle buyurulmu suir;'' Namaz kilar ken saga sola bakinmaym . Süphesiz Allah, saga sola bakinmadi gi surece, yüzünü namaz kilan kuluna çevirir."Tirmizi ve Hâkim nakletmis . ve bu hadisin "sahih" oldugunu söylemislerdir, Bkz. "Sahihu't-Tetgîb", No: (353) " Yine Resululla h namaz kilarken saga sola bakinmakl a ilgili olarak söyle buyurdu: "Bu, seytanin namaz kilandan çaldigi seydir."Buhari

Yine Hz. Peygamber (S. A.V.) söyle buyurdu: "Kul, namazda sagasola bakinmadi gi sürece, Allah ona bakmaya devam eder. Kisi namaz kilarken yüzünü saga sola çevirince Allah da ondan yüz çevirir." Hadisi Ebû Dâvud ve digerleri nakletmis

"Hz. Peygamber (S.A.V.) namaz esnasinda su üç seyi yapmayi yasakladi: Horozun yem topladigi gibi namaz kilmayi, köpek oturusu gibi oturmayi, tilkinin bakindigi gibi sagasola bakinmayi ."Ahmed ve Ebu Yala

"Yine Hz. Peygamber (S.A.V.) söyle buyurmust un Dünyadan veda edecekmisçesine. Allah'i görür gibi namaz kil. Sen Allah'i görmüyorsan da o seni görüyor.""Bkz. el-Muhallis "Ehadîsü-Müntekât"; "Taberani

Yine Hz. Peygamber (S.A.V.) söyle buyuruyor: "Bir kimse; farz namazin vaktine ulasir, güzel bir sekilde abdestini alir, rüku' ve husu'unu güzel yaparsa, büyük günah islemedig i sürece, bu namaz onun geçmis günahlarina keffaret olur. Bu durum her zaman
için böyledir." Müslim

Hz. Peygamber (S.A.V.), yünden yapilmis bîr elbise ile namaz kilmisti. Elbisedek i çizgilere dikkatlic e bakmisti. Namazi bitirince, söyle buyurdu: "Bu elbiseyi Ebû Cehm'e götürünüz ve O'nun Enbicaniy yesini getiriniz . Çünkü o elbise, az önce beni mesgul etti ." "Bir rivayetle: namazda ben onun çizgilerine baktim, nerede ise benim huzurumu kaçiracakti.)" Buharî. Müslim ve imam Mâlik. Bkz. "el-lrvâ",(376).

Hz. Âise'nin, sofraya serdigi resimli bir yaygisi vardi. Hz. Peygamber (S.A.V.) bu yaygiya dogru namaz kilmisti. Namazdan sonra söyle buyurdu: "Bu yaygiyi benden uzaklasti r." (Çünkü onun üzerindeki resimler, namazda beni mesgul ediyor.)""" Buharî. Müslim

Hz. Peygamber (S.A.V.) söyle buyuruyor: "Yemek hazir iken, küçük ve büyük abdest sikistiri nca, namaz kilmak uygun olmaz"Buhari

NAMAZDA KIRAATE BASLAMADA N ÖNCEKI DUALAR

Hz. Peygamber (S.A.V.), kiraate baslamada n önce, çok çesitli dualar okurdu: Bu dualarda Allah'a hamd eder, O'nu över sânini yüceltirdi. Namazini güzel kilmayan kimseye de, böyle yapmayi emretmis ve söyle buyurmust u; "Tekbir almadan ve Allah'a hamd etmeden, O'na senada bulunmada n ve Kur'an'dan kolay gelen ayetlerde n okumadan, bir kimsenin kildigi namaz tamam olmaz.""el-Irva no:8

Hz. Peygamber (S.A.V.) zaman zaman degisik dualar okurdu. Bu dualar sunlardir: "Allahim! Dogu ile bati arasini bir birinden uzaklasti rdigin gibi, beni de hatalarim dan uzaklasti r. Allahim! Beyaz elbise kirden temizlend igi gibi, beni de hatalarim dan temizle. Allahim! Su, kar ve dolu ile benim hatalarim i yikayip temizle." Hz. Peygamber, bu duayi farz namazlard a okurdu." Müslüm

"Müslüman oldugum halde, yüzümü, gökleri ve yeri yaratan Allah'a yönelttim. Ben müsriklerden degilim. Benim namazim, hacca ait ibadetler im, dirim ve ölüm, kâinatin yaraticis i, esi ve ortagi bulunmaya n Allah içindir. Bununla emrolundu m ve ben ilk müslumanlardanim ." "Allahim! Mülkün yegâne sahibi sensin. Senden baska bir Ilah yoktur. Seni tesbih ederek överim. Sen benim rabbimsin, ben ise senin kulunum. Kendime zulmettim . Günahlarimi itiraf ettim. Benim bütün günahlarimi ört Çünkü senden baska bir bagislayi ci yoktur. Beni en güzel ahlâka ulastir. Zira, senden baska, ahlâkin en güzeline ulastiran yoktur. Beni kötü ahlâktan uzak tut Zira senden baska, ahlâkin en kötüsünden insanlari uzaklasti racak yoktur. Emrindeyi m, mutluluk vermeni istiyorum . Bütün hayirlar senin elindedir . Kötülükler sana ait degildir. Senin hidayete ulastirdi gin kimse esas hidayette dir. Ben seninim ve sana dönecegim. Senden sana siginmakt an baska çare yoktur. Mübareksin ve sânin yücedir. Senden magfiret diler ve sana tevbe ederim." Nesai

Peygamber yukaridak i duayi hem farz, hem de nafile namazlard a okurdu.
"Allahim! Seni Överek tesbih ederim. Senin ismin mübarektir. Sânin yücedir. Senden baska bir Ilah yoktur."Nesai, ' Hz. Peygamber (S.A.V.) söyle buyuruyor; "Allah katinda en sevimli söz, kulun" Sübhanekellahumme..." duasini okumasidi r." Ebû Dâvud ve siglam bir isnatla "Tahavî"

Gece namazinda Hz. Peygamber (S.A.V .), yukaridak i duaya "üç defa LâilâheilleIlah,üçdefada Ellahu Ekber Kebiren ilâvesini yapardi." Müslim

"Allah en büyüktür. Bütün övgüler Allah içindir. Sabah-aksam Allah'i noksanlik lardan beri kilarim." Sahabîlerden biri namaza bu dua ile baslayinc a Hz. Peygamber (A.S.) söyle buyurdu: "Ben bunlara sastim. Bunlar sebebiyle gögün kapilari açildi." Müslim

"Allah'a hamd olsun." Bir baskasi kiraata bu dua ile baslayinc a Hz. Peygamber ona da söyle buyurdu: "Hangimiz önce Allah in katina yükseltecek,diyerek, oniki melegin bu dua için yaris yaptiklar ini gördüm."Müslüm

"Allahim! Hamd sana mahsustur . Göklerin, yerin ve aradaki varliklar in nuru sensin. Gökleri, yeri ve bunlar arasindak ileri ayakta tutan sen, sensin. Bütün övgüler sanadir. Sen Haksin; va'adlarin ve söylediklerin Haktir. Sana kavusmak haktir. Cennet haktir, cehennem haktir; peygamber ler haktir. Miihammed haktir. Allahim! Kendimi sana teslim ettim. Sana güvendim. Sana inandim. Sana dönecegim. Sana dayanarak hasimlast im. Seni hakim seçtim. Sen bizim rabbimizs in. Varis sanadir. Benim geçmis ve gelecek, açik ve kapali bütün günahlarimi bagisla. Benden daha iyi bildigin günahlarimi da bagisla. En evvel sen vardin, en son yine sen var olacaksin . Sen benim ilâhimsin. Senden baska Ilah yoktur."Buhari,Müslüm

Hz. Peygamber, gece namazlari nda asagidaki dua çesitlerini okurdu:

"Cebrail'In, Mîkail'in ve israfil'in rabbi olan; göklerin ve yerin yaraticis i olan, görünen ve görünmeyen her seyi bilen Allahim! ihtilâfa düstükleri zaman, kullarin arasinda gerçek hükmü veren sensin. Gerçegi bulmada Ihtilâfa düsülünce, izninle beni dogruya ulastir. Çünkü sen diledigin i dogru yola ulastirir sin."Buharî. Müslim, Ebû Avane,

9- Hz. Peygamber (S.A.V.) on kerre tekbir alir, on kere hamd eder, on kere tesbih eder, on kere Lâilâhe illellah der, on kere istigfar eder ve on kere söyle dua ederdi:
"Allahim! Beni magfiret et; beni dogru yola ilet, bana rizik ver, afiyet ver." Yine on kere:


"Allahim! Hesap gününün darligind an sana siginirim ."Ahmed "- Hz. Peygamber (S.A.V.) yine üç defa:
"Melekût, ceberut, kibriya ve azamet sahibi olan Allah en büyüktür." derdi."Ebu Davud

NAMAZDA KIRAAT

Hz. Peygamber (A.S.) Allah'a siginir ve söyle derdi: "Allah'in huzurunda n kovulmus olan seytanin dürtmesinden, üflemesinden ve kötü nefesinde n Allah'a siginirim ." Resûlullaii (S.A.V.), bazen de ilaveli olarak: "Seytanin serrinden her seyi en iyi isiten ve bilen Allah'a siginirim ." der, ondan sonra gizli olarak: "Rahman ve Rahîm olan Allah'in adiyla.." ibaresini okurdu."Ebu Davud


Ayet Ayet Okumak

Besmele çektikten sonra Hz. Peygamber (S.A.V.), Fatiha'yi da âyet âyet bölerek okurdu.: "Bismillah irrahmani rrahîm" der; sonra biraz durur; sonra "el-Hamdü lillahi rabh il -âlemin" der; sonra bir müddet daha durur, "er-Rahmanirrahim" der; daha sonra yine bir müddet durarak; "Mâliki yevmiddin" der; sûre bitinceye kadar da bu sekilde okurdu. Hz. Peygamber'in bütün okuyuslar i böyle idi. Âyet baslarind a durur ve o âyeti sonraki âyetlere bitistirm ezdi."Ebu Davud

Hz. Peygamber "Mâliki yevmiddin"i "meliki yevmiddin" tarzinda da okurdu."

Fatiha'nin Rükün Olusu ve Faziletle ri

Hz. Peygamber Fatiha sûresinin sanini yücelterek söyle buyurdu: "Namazda Fatihayi okumayan kimsenin namazi yoktur." Bir rivayete göre, (Fatiha ve ilave ayetleri okumayan. .) ibaresi yer almaktadi r."Müslim, Baska bir lâfizla gelen rivayette: "Kisinin Fatiha okumadan kildigi namaz caiz degildir." denilmist ir."Darekutni

Hz. Peygamber bir defasinda da söyle buyurdu: "Bir kimse Fatiha okumadan namaz kilarsa, o namaz noksandir, noksandir, noksandir, tamam degildir.'Müslim

Baska bir rivayette yine söyle buyuruyor "Yüce Allah söyle buyuruyor: "Ben namazi kendim ile kulum arasinda ikiye ayirdim. Yarisi benim için, yarisi da kulum içindir, istedigi seyler kulumundu r."; "Fatiha'yi okuyun: Kul orada elhamdu lillahi rabbil-âlemin diyor. O zaman Allah'da, kulum beni övdü" der. Kul "er-Rahmanirrahîm" deyince: "Kulum bana sena etti" der. Kul "Mâliki Yevmiddin" der. Yüce Allah da: "Kulum beni yüceltti." der. Kul"Iyyâke Nâ'budü ve lyyâke Nestaîn" der. Allah da "Bu benim ile kulum arasindad ir; kulum ne isterse onundur." buyurur. Kul Ihdinessi râtâl-Müstakim sitratâllezîne en'amte aleyhim gayril-magdûbi aleyhim veleddâllîn." der. Allah Teala da: "Bunlar kulumundu r, kulum ne islerse onundur" buyurur, Müslüm

Hz. Peygamber (S.A.V.) yine söyle buyururdu: "Allah Teâlâ; ne Tevratta, ne incil'de Fatiha'nin benzerini indirmemi stir. Fatiha, Seb'ul-Mesanî'dir." (Bir rivayete göre; bana verilen o büyük Kur'an'dir.) Hz. Peygamber (A.S.), namazini güzel kilmayan kimseye,
namazinda Fatiha okumasini emretmis ve Fatiha'yi ezberleye miyen birine söyle buyurmust ur; "Subhanall ahi vel-hamdü lillahi velâ ilahe illelahu vallâhu ekber velâ havle velâ kuvvete illâ bilillâh" de."Ebu Davud

Yine Hz. Peygamber namazini güzel kilmayan kisiye söyle buyurdu: "Eger ezberinde Kur'an varsa onu oku. Yoksa Allah'a hamd et; O'nun sanini yücelt ve tehlil getir." Yani el-hamdü lil-lah, Ellahu Ekber, la ilahe illallah de."Ebu Davud

imam Sesli Okurken Cemaatin Sükut Etmesi

Hz. Peygamber (A.S.), cebrî namazlard a, imamin arkasinda ki cemaatin de Fatiha'yi okumasina cevaz vermisti. Bu cevaz, Hz. Peygamber'in sabah namazini kildirmak la oldugu sirada vuku' bulmustu. Sabah namazinda Hz. Peygamber Kur'an okuyor, fakat okumakla zorluk çekiyordu. Namazi bitirince söyle buyurdu: "Galiba imaminizi n arkasinda siz de okuyorsun uz."? Cemaat söyle cevap verdi: "Evet, yâ Resûlellah! süratlice okuyoruz." Bunun üzerine Hz. Peygamber söyle buyurdu; "Böyle yapmayin. Ancak sizden biri Fatiha okuyabili r. Çünkü Fatiha'siz namaz olmaz."Buharî, Cüz 'ül-Kiraa, Ebû Dâvud

Bundan sonra, Hz. Peyamber (S.A.V.), cehri namazlard a cemaatin okumasini yasakladi . Bu durum Hz. Peygamber (S.A.V.) kiraati cehri olan bir namazdan (Bir rivayette de bunun sabah namazi oldugu söyleniyor) çiktiktan sonra meydana gelmisti. Resululla h (S.A.V.) buyurdu ki; "Az önce sizden biri benimle birlikte kiraatta bulundu mu?" Cemaattan biri: "Ben okudum, yâ Resûlellah!" dedi. Bunun üzerine Resululla h (S.A.V.) söyle buyurdu: "Ben diyorum ki; ne oldu ki, bana ortak olunuyor:" Ebû Hureyre söyle buyuruyor; "Bundan sonra, Peygamber (A.S.)'in bu sözünü isiten cemaat, asikâre okudugu namazlard a, Hz. Peygamber'e istirak etmekten kaçindilar, Imamin açiktan okumadigi yerlerde de kendi kendileri ne gizlice okuyusta bulundula r."Malik

Hz. Peygamber (A.S.), imamin okudugunu dinlemele ri için, cemaatin susmasini imama uymayi tamamlaya n islerden saymis ve söyle buyurmust ur: "imam kendisine uyulmasi için tâyin edilmis kimsedir. O tekbir alinca siz de tekbir alin. imam okurken siz sükût ediniz." IbnEbî Seyhe (1^7/1); Ebû Dâvud, Müslim, Ebû Avane,

Nitekim imami dinlemegi, arkasinda kileri kirattan muaf tutmak olarak kabul etmis ve söyle buyurmust ur "Her kim imama uyarsa, imamin okumasi onun okumasi sayilir."Ibn Ebî Seybe (1/96/1); Direkutnî; Ibn Mâce; Tahavî ve Ahmed b. Hanbel müsned
Bu, asikâre okunan namazlar içindir.

Sirri Namazlard a Kiraatin Vücubu

Sirrî, yani imamin asikara Kur'an okumadigi gündüz namazlari nda, Hz. Peyamber Ashabinin imamin arkasinda namaz kilarlark en, kiraatta bulunmala rini tasvip etmistir. Câbir diyor ki; biz öyle ile ikindi namazlari ni imamin arkasinda kilarken ilk iki rekâtta Fatiha ve zamm-i sûre, son iki rekâtta ise, yalniz Fatiha Okurduk."Ibn Mâce

Hz. Peygamber, kendisi okurken cemaatin kiraatind an dogan karisikli gi hos karsilama mislar. Bu durum ögle namazim ashabina kildirirk en meydana gelmistir . Hz. Peygamber namazdan sonra söyle buyurdu: "Sebbihism e Rabbikel-A'lâ" süresini hanginiz okudu?" Ashabtan biri "Ben okudum. Fakat, hayirdan baska bir maksadim yoktu." dedi. Hz. Peygamber bunun üzerine buyurdu ki; "Gerçekten anladim ki, biriniz onu benim agzimdan aldi."Müslüm

Baska bir hadiste söyle deniliyor: "Ashap Hz. Peygamber'in arkasinda namaz kilarken açiktan okuyorlar di. Bunun üzerine Resululla h (S.A.V.) buyurdu ki; okudugum Kur'an-i karistird iniz."Buhari cüz ünde,Ahmed

Yine Hz. Peygamber buyurdu ki; "Namaz kilan kimse rabbiyle gizlice konusuyor demektir. Kiminle konustugu na dikkat etsin. Biriniz kiraatta bulunurke n, digeri açiktan okuyarak onun okuyusunu karistirm asin." Malik, Buhari

Hz. Peygamber baska bir hadis-I serifte buyuruyor ki; "Herkim Allah'in Kitabinda n bir harf okursa ona bir hasene vardir. Bir hasene on misli ile karsilik görür." Elif lâm mim" tek bir harftir demiyorum, fakat "elif bir harftir, "lam" bîr harftir, "mim" bir harftir diyorum."Tirmizi

Namaz'd a Amin Demek

Hz. Peygamber (S.A.V.) Fatiha'yi okuyunca sesli olarak ve uzatarak "âmîn" derdi. Cemaate de "âmin" demelerin i emrederek söyle buyururdu: "îmam gayril-magdûbi aleyhim ve laddâllîn) deyince siz de "âmin" deyin. Çünkü imam âmin deyince melekler de âmin derler." Buhari, Cüz'ül-Kiraa; saglam bir isnatla Ebu Davud.

Bu konuda ayni mânada degisik lâfizla baska bir rivayet daha vardir. Bu lâfizlardan birinde söyle denilmekt edir: "Sizden biri namazda "âmin" der, melekler de gökte âmin derler ikisi ayni âna denk gelirse o kimsenin geçmis günahlari bagislani r."'-'' Baska bir rivayette: "Âmin deyiniz ki, Allah kabul etsîn." Buharî, Müslim, buyrulmus tur.

Yine Hz. Peygamber (S.A.V.) söyle buyururdu: "Yahudiler sizin selâminiza ve imanim arkasinda "âmin" deyisiniz e hased ettikleri kadar, hiçbir seye hased etmezler." Buhari", el-Edebül-Müfred, Ibn Maee, Ibn Huzeyme, Ahmed

Hz. Peygamber'in Fatiha'dan Sonraki Kiraati

Hz. Peygamber (S.A.V.), Fâtiha'dan sonra baska bir sûre daha okurdu. Bazen bu sûreyi uzatir; bazen de yolculuk, öksürük, hastalik veya çocuk aglamasi gibi arizî sebeplerl e kisa tutardi. Nitekim Enes b. Mâlik, söyle demistir: Bir gün sabah namazinda, Hz. Peygamber kisa okudu. (Diger bîr hadiste: Hz. Peygamber, sabah namazini kildirdi ve Kur'an'daki sûrelerden en kisa olan ikisini okudu.) Kendisine: Yâ Resulalla h! Niçin kisa okudun? diye sorulunca, söyle buyurdu: "Bir çocuk aglamasi isittim. Annesinin bizimle birlikte namaz kildigini tahmin ettim. Bunun üzerine, hemen annesinin ona yetismesi ni istedim."

Yine Hz. Peygamber söyle buyuruyor "Ben uzun okumak niyetiyle namaza baslarim. Bir çocuk aglamasi isitirim. Onun aglamasin dan dolayi annesinin üzülecegini bildigim için de namazi kisa tutarim." "Bazen de, Hz. Peygamber, sûrenin basindan baslar, çogu zaman onu tamamlard i." Ve söyle buyururdu: "Her sûreye rüku' ve secdeden nasibini verin. (Yani her rekâtla bir
sûre okuyun)" Ibn Ebî Seybe, (1/100/1); Ahmed b. Hanbel, "Baska bir ifadede: Her sûre bir rekâtla okunur."Tahavî

"Bazen Hz. Peygamber (S.A.V.), bir sûreyi iki rekâta böler," Ahmed, bazen de tamamini Ikinci rekâtta tekrarlar di."
"Bazen bir rekâtla iki ya da daha fazla sûreyi birlestir irdi,,

"Ensar dan bir zat, Küba Mescidind e cemaate imamlik yapiyordu . Namaz kildirirk en her rekâtta okuyacagi zamm-i sûreye baslamada n önce "Kul Huvellahu Ehad" sûresini okur, sonra onunla birlikte baska bir sûre daha okurdu, ve bunu her rekatta böyle yapiyordu . Arkadasla ri bu konuda kendisi ile konustula r ve dediler ki; sen kiraate bu sûre ile basliyors un, sonra bunu yeterli görmeyip baska bir sûre daha okuyorsun . Ya yalniz bu sûreyi (Kul Huveîlahu Ehad) oku, ya da onu birakip baska bir sûre oku. Buna karsilik, o imam söyle cevap verdi: Ben bunu birakmam. Eger size imamlik yapmami istiyorsa niz, ben böyle okurum. Eger hoslanmiy orsaniz imamligin izi birakirim ." Cemaat o zati içlerinde en faziletli kisi olarak görüyorlar ve baskasini n kendileri ne imamlik yapmasini istemiyor lardi. Hz. Peygamber, onlara gelince, durumu kendisine haber verdiler. O da söyle buyurdu: "Ey filan, arkadasla rinin söyledigini yapmana engel olan sey nedir? Her rekâtta bu sûreyi okumanin lüzumuna seni sevk eden sey nedir?" Imam olan sahabi söyle cevap verdi: "Ben o sûreyi (Kul huvellahu Ehad) okumayi çok seviyorum" Bunun üzerine Peygamber imiz (S.A.V.) söyle buyurdu:" O sûreye olan sevgin seni cennete sokacakti r."Buhari,Tirmizi

Hz. Peygamber'in Bir Rek'atta Birkaç Sureyi Birlestir mesi

"Hz. Peygamber (S.A.V.), Mufassal sûrelerden benzer olanlarin i kiraatta birlestir irdi. Bir rekâtla (Rahman ,55/78)151 ve (Necm,53/62) sûrelerini; bir rekâtla (Ikterebet .54/55) ve (el-Hâkka,69/52) sûrelerini; bir rekâtta (et-Tûr,52/49) ve (ez-Zâriyât,51/60); bir rekâtta (Izâ Veka'at, 56/96) ve (Nûn,68/52) sûrelerini; bir rekâtta (Se'ele Sâi1ün,70/44) ve (en-Nâzi'at,79/46) sûrelerini; bir rekâtta (Veylün lil-Mutaffifîn,83/36) ve (Abese,80/42) ; bir rekâtta (el-Müddessir,74/56) ve (el-Müzzemmil,73/20); bir rekâtla (Hel Etâ.76/31) ve (La uksimu biyevmiIK iyame,75/40); bir rekâtta (Amme, 78/40) ve (el-Mürselât,77/50); bir rekâtta da (ed-Dühân,44/59) ve (Izes-Semsü Küvviret,80/29) sûrelerini okurdu.'"Buhari,Müslüm

"Hz. Peygamber (S.A.V.) bazen, gece namazlari nda (ileride gelecegi üzre) bu rekâtta (el-Bakara, en-Nisâ ve Âl-i I'mrân) gibi uzun yedi sûre (es-Seb'ut-Tival)'ler arasini berlestir ir ve söyle buyurdu: "En faziletli namaz, kiyami uzun olan namazdir.'"Müslüm,Tahavi

"Hz. Peygamber namazda (Eleyse zâlike bikadirin âlâ en yuhyiyelm evlâ) âyetini okuyunca (Sübhâneke febelâ=Seni noksan sifatlard an beri kilarim, evet kadirsin) derdi. (Sebbihism e Rabbikel-A'lâ)'yi okuyunca (Sübhane Rabbiyel-A'lâ) derdi."Saglam bir isnatla Ebû Davud

Sadece Fatiha ile Yetinmeni n Caiz Olmasi

"Muaz b. Cebel Hz. Peygamber (S.A.V.) ile birlikte yatsi namazini kilar, sonra da gidip arkadasla rina namaz kildirird i. Yine bir gece, gidip onlara namaz kildiriyo rdu. Seleme ogullarin dan Selîm adindaki bir genç de onun arkasinda namaz kiliyordu . Namaz o gence uzun gelince, namazdan ayrilarak mescidin bir kösesinde namazini kilmis, sonra da devesinin yularinda n tutup oradan uzaklasmi sti. Muaz namazi bitirince bu durumu kendisine anlattila r. Muaz söyle dedi." Bu adamin yaptigi münafikliktir. Onun yaptigi bu isi Hz. Peygamber e haber verecegim ." O genç de bunu duyunca: "Ben de onun yaptigini Hz. Peygamber e haber verecegim" dedi. Sabahleyi n hepsi Hz. Peygamber in yanina gittier. Muaz o gencin yaptigini Hz. Peygamber'e anlatti. O genç de dedi ki; "Yâ Resûlullah! Senin yaninda uzun süre eglesiyor, sonra dönüp bize uzun uzadiya namaz kildiriyo r." Bunun üzerine Resûlullah (S.A.V.) Muaz'a: "Sen fitneci misin? ey Muaz!" dedi ve o gence dönerek: "Yegenim! Sen namaz kilinca nasil yapiyorsu n? diye sordu: Genç söyle cevap verdi:
"Fatiha'yi okuyorum, Allah'tan cennet istiyorum, cehennem'den O'na siginiyor um. Fakat, sen ve Muaz'in neyi mirildand iginizi bilemiyor um." Bunun üzerine: "Ben ve Muaz cennet ile cehennemi mirildani yoruz." buyurdu. Delikanli söyle dedi: "Ordu toplandig i zaman, düsmanin geldigi haberini alinca, Muaz durumu anlayacak ." Râvi diyor ki; düsman geldi ve genç sehit düstü. Bundan sonra Resûlullah (S.A.V.) Muaz'a: "Ikimizin hasmi (olan genç) ne yapti?" diye sordu. Muaz: "Yâ Resûlellah! -Allah dogrudur, ben yalanci çiktim- o genç sehit oldu." dedi.Ibn Huzeyme, Sahih (1634), saglam bir isnada Beyhakî

Bes Vakit Namaz'da Açik ve Gizli Kur'an Okumak

Hz. Peygamber (S.A.V.) sabah namazi ile aksam ve yatsi namazlari nin ilk iki rekâtlarinda sesli olarak kiratla bulunurdu . Ögle ve ikindi namazlari ile aksamin üçüncü, yatsinin üç ve dördüncü rekâtlarinda gizli okurdu." Ashâb Hz. Peygamber'in sirrî namazlard aki okuyusunu sakalinin hareketin den ve bâzi âyetleri zaman zaman cemaat duyacak sekilde sesli okumasind an anlarlard i." '' Yine Hz. Peygamber (S.A.V.) cuma ve bayram namazlari ile istiskâ ve küsûf namazlari nda sesli olarak kiraatta bulunurdu ."Buhari,Müslüm,Ebu Davud,

Gece Nafileler inde Sesli ve Sessiz Okuyus

"Hz. Peygamber (S.A.V.), gece namazlari nda bazen sesli, bazen de sessiz okurdu." Evde iken okuyunca, odada bulunan kimseler onun kiraatini duyardi."Ebu Davud

"Bazen sesini daha da fazla yükseltir, odanin disinda bulunan kimseler de okuyusunu duyabilir di." Nesaî, Tirmzî "Semail'de; Beyhakî de "ed-Delâil'"de hasen bir sened ile rivayet etti.

Hz. Peygamber (SA.V.) Ebû Bekir ile Ömer'e de böyle yapmalari ni emretti. Söyle ki; bir gece Hz. Peygamber (S.A.V.) evinden disari çikti, Ebû Bekir'in sessiz olarak namaz kildigini gördü. Ömer'e ugradi; o da yüksek sesle namaz kiliyordu, ikisi Hz. Peygamber'in huzurunda bir araya geldikler i zaman Resululla h (S.A.V.) söyle buyurdu: "Ey Ebû Bekir! Sana ugradim; sessiz olacak namaz kiliyordu n? Ebû Bekir dedi ki; münacatta bulundugu ma sesimi duyurdum, yâ Resulalla h! Ömer'e de: "Sana ugradim, sesini yükselterek namaz kiliyordu n?" buyurdu. Hz. Ömer de söyle cevap verdi: "Yâ ResûluIlah! Dalginlar i uyariyoru m ve seytani kovuyorum ." Bunun üzerine Hz. Peygamber buyurdu ki; "Ebû Bekir! Sen sesini biraz yükseli; Ömer sen de sesini biraz alçalt."Ebu Davud

"Hz. Peygamber (S. A.V.) yine buyuruyor ki; asikare Kur'an okuyan, asikâre sadaka veren gibidir. Gizlice Kur'an okuyan, gizlice sadaka veren gibidir."Ebu Davud

HZ. PEYGAMBER IN NAMAZLARD A OKUDUGU SÛRE VE ÂYETLER

Hz. Peygamber'in namazlard a okudugu sûre ve âyetler, bes vakit namaz ile diger namazlard a degisikti r. Simdi bes vakit namazin ilkinden baslayara k genis bilgi verelim:

I- Sabah Namazi

Hz.. Peygamber (S.A.V.), sabah namazinda uzun mufassal (Tival-i Mufassal diye adlandiri lan) sûrelerden okurdu. Bazen iki rekâtta "el-Vâki'a" (56/96) ve benzeri sûrelerden okurdu." Ahmed ve Ibn Huzeyme (1/69/1). Hâkim "Sahih" demis, Zehebî de onu benimsemi stir.

Hz. Peygamber (S.A.V.) Veda Baççinda "et-Tûr" (52/49) sûresini okumustu. Bazen birinci rekâtta "Kâf' (50/45) ve benzeri süreleri okurdu." Müslim

Hz. Peygamber (S.A.V.) bazen de "Izes-Semsü Küvviret" (81/15) gibi kisa sûreler (Kisarul-Mufassal)'den okurdu." Bir defasinda da her iki rekâtla da "Izâ Zülzilet" (99/8) suresini okumustu. Hatta râvi, Resululla h (S.A.V.), bilerek mî, yoksa unutarak mi böyle yapti? bilemiyor um." demistir." Bir defasinda seferde "Felâk" (113/5) ve "Nâs" (l 14/6) sûrelerini okumustu." Ibn Huzeyme (1/76/1) ve Ebu Davud

Hz. Peygamber (S.A.V.) Ukbe b. Âmir'e söyle demistir: "Namazinda Muavvizet eyn'i (Felâk ve Nâs sûrelerini) oku. (Bu iki sûre ile sigindigi gibi, hiç kimse Allah'a siginamaz .)"*

"Hz. Peygamber (S.A.V.) bazen de daha fazlasini, altmis âyet ve daha çogunu okurdu." Râvilerden biri diyor kî; bunu bir rekâtta mi, yoksa iki rekâtta mi, okudugunu bilemiyor um?"
"Hz. Peygamber (S.A.V.) bazen "er-Rum"(30/60) sûresini, bazen de "Yasin" (36/83) sûresini okurdu." Bir defasinda Mekke'de sabah namazini kildirirk en "el-Mü'minûn" (23/118) sûresini okumaya baslamist i. Bu sûrede geçen "Musa" ve "Harun", yahutta "îsa kelimeler inin geçtigi âyetlere gelince öksürügü tutmus, o da hemen ruku'a varmisti."
"Hz. Peygamber (S.A.V.) bazen, sabah namazinda cemaata "es-Sâffât" (77/182) sûresini okuyarak imamlik yapardi."Ahmed ve Ebû Yâ'lâ "Müsned'"lerinde;

"Cuma günü sabah namazini kildirirk en; birinci rekâtta "es-Sec-de" (32/30) sûresini, ikinci rekâtla- "insan" (76/31) süresini okurdum
"Hz. Peygamber (S.A.V.) birinci rekâtla uzun, ikinci rekâtta kisa okurdu."Buhari ve Müslüm

Sabah Namazinin Sünnetinde Kiraat

"Hz. Peygamber, sabah namazinin sünnetinin iki rekâtinda da çok az kiraatte bulunurdu ." Öyle ki, Hz. Âise söyle derdi: "Hz. Peygamber acaba Fatiha okudu mu?"1
Bazen Fatiha'dan sonra, birinci rekâtla (Külü Amenna bill-âhi),2/i36) âyeüni, diger rekâtla (Kul Yâ ehlel-Kilabi tcalcv,3/64) âycüni okurdu." Bazen de bu ayetin yerine (Felemmâ EhasseIsa minhumul-küfr... 23/52) , bazen de birinci rekâtta (Kâfirûn, 109/6); ikinci rekâtta (Ihlâs,112/4) suresini okurdu."Müslim

"Hz. Peygamber (S.A.V.) bir adamin birinci rekâtta ilk süreyi (Kâfirûn) okudugunu duydu ve "Rabbine iman etmis bir kul" buyurdu. Diger rekâtla da ikinci sûreyi (Ililâs) okumustu. Bunun üzerine de Hz. Peygamber: "rabbini taniyan bir kul." buyurdu," Tahavî, Ibn Hibban

II- Ögle Namazi

"Hz. Peygamber (A.S.), ilk iki rekâtla Fatiha ile birlikte iki sûre okur, birinci rekâtta kiraati uzatir, ikinci rekâtta uzatmazdi ." Buharî ve Müslim.
"Bazen Hz. Peygamber kiraati o kadar uzatirdi ki, ögle namazi için ikamet getirilin ce, bir kimse Baki' mezarligi na gider, orada ihtiyacin i görür, sonra da evine gelir, abdestini alir, sonra da namaza gelirdi ki, Hz. Peygamber hâlâ birinci rekâttadir." "Ashab, böyle yapmakla Hz. Peygamber'in maksadini n, cemaatin birinci rekâta yetismesi ni saglamak oldugunu tahmin ediyorlar di."Saglam bîr isnatla Ebu Dâvud, Ibn Huzeyme (1/165/1)

"Hz. Peygamber (S.A.V.) ilk iki rekâtin herbirind e; Fatiha dahil 30 âyet kadar (Elif lâm Mîm es-Secde,22/30 süresi miktarinc a) okurdu." Ahmed b. Hanbel ve Müslim. "Bazen (Tarik, Burûc, Leyl vb.) sûreleri okurdu."Ebu Davud
Bazen de (Insikak vb.) sûreleri okurdu." "Ashab, Hz. Peygamber'in ögle ve ikindi namazlann daki kiratini, sakalinin hareketin den anlarlard i."Buhari,
Hz. Peygamber'in Son Iki Re k'atta Fatiha'dan Sonra Okudugu Âyetler "Hz. Peygamber son iki rekâti ilk iki rekâttan yari yariya daha az yani 15 ayet kadar eksik okurdu.' "Bazen de son iki rekâtta sadece Fatiha'"yi okurdu."Buhari, "Okudugu âyetleri bazen cemaatada isittirir di. Ibn Huzeyme. "es-Sihih" (1/67)2)

"Cemaat, Hz. Peygamber'in (Sebbihism e Rabbi-kel'A'lâ.87/19) ve (nel-etâke hadisü'l-gasiye, 88/26) nagmeleri ni isitirler di."Buhari,
"Bazen (Burûc,85/22), (Târik,86/17) ve benzeri sûreleri okurdu."Müslim ' "Bazen de (Velleyli izâ yagsâ,92/21) gibi sûreler okurdu."
Buhari ve Müslim

III- ikindi Namazi

"Hz. Peygamber (S.A.V.), ilk iki rekâtta Fatiha ile birlikte iki süre okur, birinci rekâtta kiraati uzatir, ikinci rekâtta uzatmazdi ."Saglam bir isnada Ebû Dâvud ve Ibn Huzeyme.

"Ashab, böyle yapmakla Hz. Peygamber'in maksadini n cemanim birinci rekata yetismesi ni saglamak oldugunu tahmin ediyorlar di."Ahmed b. Hanbel ve Müslim

"Hz. Peygamber (S.A.V.), her iki rekâtta 15 âyet kadar, yani (igle namazinin ilk iki rekâtmda okudugunu n yarisi kadar okurdu. Son iki rekâti ilk iki rekâttan yari yariya daha kisa tutardi."Ahmed b. Hanbel ve Müslim

"Son iki rekâtta sadece Fatiha'yi okurdu." "Zaman zaman cemaata okudugu âyetleri isittiril di." "Ve ikindi namazinda da. Ögle namazinda okudugu sûreleri okurdu.."

IV- Aksam Namazi

"Bazen Hz. Peygamber (S.A.V.) Kisaru'l-Mufassal (kisa sureler) okurdu. Hatla cemaat namazi Hz. Peygamber ile birlikte kilip selâm verdikten sonra, içlerinden biri namazdan çikinca, okun düstügü yeri görürdü."Nesai

"Yolculukt a ikinci rekâtla (Tin,95/8) sûresini okurdu."Ahmed, "Bazen Ti vâlü'l-Mufassal (uzun), Evsâtu l-Mufassal (orta uzunlukta) sûreler okur; bazen de (Muhammcd sûresini ,4 7/4 8) okurdu."Ibn Huzeyme 1/166/2 "Bazen et-Tûr,52/49)212, sûresini okur, "Bazen (el-Murselât.77/50) sûresini okurdu ki bunu en son kildigi namazda da okumustu." "Bazen de iki uzun sûrenin en uzununu " , yani heriki rekâtla (Âraf,7/206) sûresini okurdu."Buhari "Bazen de iki rekâtta (Enfal,8/75) sûresini okurdu."Taberani

Aksam Namazinin Sünnetin deki Kiraat
"Aksam namazinin farzindan sonraki sünnetinde Hz. Peygamber (S.A.V.) (Kâfirûn,109/6) ve (Ihlas,112/4) sûrelerini okurdu."Taberani,Ahmed

V- Yatsi Namazi

"Hz. Peygamber (S.A.V.), ilk rekâtla orta uzunlukla (Tiva-lu'1-Mufassal) sûrelerden ,Nesei, okur; bâzen de (es-Sems,91/15) ve benzeri sûrelerden okurdu."Ahmed,Tirmizi "Bazen (însikâk34/25} sûresini okur ve secde yapardi." "Bir defasinda da yolculukt a ilk rekâtla (et-Tîn,95/8) sûresini okudu." Buharî, Müslim ve Nesaî.

"Hz. Peygamber (S.A.V,), yatsi namazinda uzun okumayi yasakladi . Nitekim Muaz b. Cebel kendi arkadasla rina yatsi namazini kildirmis ve kiraati uzatmisti . Ensar'dan bir zat, namazdan ayrilarak tek basina namazini kaldi. Muaz, bu durumdan haberdâr olunca o kimse için "münafiktir" dedi. Bu söz adama ulasinca, Hz. Peygamber'in huzuruna gelerek Muaz'in kendisi için sarfettig i sözü ona haber verdi. Hz, Peygamber Muaz'a söyle buyurdu: "Sen fitneci mi olmak istiyorsu n Muaz! Cemaata imamlik yapmak istedigin zaman, (es-Sems,91/15), (el-A'lâ,77/19), (ikra',96/29), (el-Leyl,92/21) sûrelerinden birini oku. Çünkü senin arkanda yasli,zayif ve ihtiyaç sahibi kimseler de namaz kilmaktad ir."

VI- Gece Namazi

"Hz. Peygamber, gece namazlari nda bazen kiraati kisa yapar; zaman zaman da uzatirdi. Bir seferinde kiraati yine çok uzatmisti . Abdullah b. Mes'ûd bunu söyle anlatiyor: "Hz. Peygamber ile birlikte bir gece namaz kildim. Kiyami o kadar uzatti ki, içimden kötü bir is yapmak geçti. Ne yapmayi düsündün? dediler. "Oturup Hz. Peygamber'i yalniz birakmayi düsündüm" cevabini verdi." Buharî, Müslim

"Huzeyfe b. el-Yemân da söyle diyor: Hz. Peygamber ile birlikle bir gece namaz kildim. Okumaya bakara sûresi ile basladi, 100. âyette rüku' yapar dedim; geçti, iki rekâti da Bakara sûresi ile kildirir, dedim; geçti. Onu bitirince ruku'a varir, dedim; Nisa sûresine basladi. Onu da okudu. Sonra Âl-i Imran'a basladi ve onu da okudu."

Bu sûreleri fasilali olarak okuyordu. Tesbih âyetine gelince tesbih getiriyor, islemekte n bahs eden bir âyete gelince Allah'tan istiyor, siginmakt an bahs eden bir âyete gelince Allah'a siginiyor du. Bundan sonra ruku'a vardi..." "Bir gece hasta oldugu halde (es-Seb'ut-Tival) uzun yedi sûreyi okudu." "Bazen de her bir rekâtta bunlardan bir sûre okurdu."Ebû Dâvud

"Hz. Peygamber'in bir gecede Kur'an'in tamamini okudugu bilinmiyo r?' "Aksine, Abdullah b. Amr'in böyle yapmak istemesin e razi olmadi. Söyle buyurdu: "Kur'an'i ayda bir hatmet". Abdullah dedi ki; "Kendimde güç buluyorum ." dedim. Bunun üzerine "Yirmi gecede bir oku." buyurdu. Yine: kendimde güç buluyorum" dedim. Buyurdu ki; "yedi günde bir oku. Bundan daha fazlasini yapma." "Sonra Abdullah'in bes günde bir okunmasin a , sonra üç günde bir okumasina ruhsat verdi." Buharî, Ahmed b. Hanbel.
"Ve Onun bundan daha az bîr süre içinde Kur'an'i hatmetmes ini yasakladi ." Dârimî ve Saîd b. Mansûr, Sünen'inde saglam bit isnatla.
'"Bunun sebebini de söyle belirtti: "Herkim Kur'an'i üç günden daha az sure içinde hatmeders e ne dedigini anlamaz."Saglam bir isnatla Ahmed b. Hanbcl.
Bu sözler arasinda su ifadeler de vardi: "Her âbidin bir sirreti var. Her sirretin de bir zaafi vardir ki, ya sünnete, ya bidata götürür. Herkimin zaafi kendisini Sünnete götürürse o hidayeti bulur. Herkimin de zaafi baska seye götürürse o da helak olur. "Bu sebeple Hz. Peygamber (S.A.V.) Kur'an'i üç günden daha az bir süre içinde hatmetmez di. Hz. Peygamber söyle buyurudu: "Herkim bir gecede 200 âyet okuyarak namaz kilarsa, o kisi Allah'a tam bagli ve ihlâsli kimselerd en olarak yazilir."Ahmed ve Ibn Hibban, es-Sahih.

"Hz. Peygamber (S.A.V.} her gece namaz kilarken (îsrâ, 17/111) ve (Zümer,39/75) surelerin i okurdu."238 "Ve söyle buyurdu: Herkim bir gecede 100 âyet okuyarak namaz kilarsa gafillerd en yazilmaz. '" Ahmed b. l lanbel ve Ibn Nasr, saglam bir isnatla.

"Bazen her rekâtta elli âyet veya daha fazla Kur'an okurdu."Buhari, Ebu Dâvud "Bazen de (Müzzemmil,?3/20) sûresi miktarinc a okurdu."Ahmed b. Hanbel,

"Hz. Peygamber (S.A.V.) çok nadir olarak gecenin tamamini namaz kilmakla geçirirdi."Müslim, Ebû Dâvud

"Bir defasinda Abdullah b. Hab-bab b. el-Erett-ki o Hz. Peygamber ile birlikle Bedir savasinda bulunmust u- Hz. Peygamber i! gözetliyerek bütün gece namaz kildigini tesbit etti. Öyle ki gece namazi ile sabah namazini birlestir misti. Namaz sonunda selam verince, Habbab ona dedi ki; "Yâ Resulullâh! Anam babam sana feda olsun. Daha önce benzerini görmedigim sekilde bu gece namaz kildin?" Buna karsilik Resululla h! (S AV.) söyle cevap verdi: "Evet, o korku namazidir . Ben yüce Rabbîmden üç sey istedim. Bunlardan ikisini verdi, birini vermedi. Rabbimden ;bizden önceki ümmetlerde oldugu gibi, bizleri de helak etmemesin i istedim (Baska bir ifadede kitlikla ümmetimi helak etmemesin i istedim); bunu bana verdi. Rabbimden düsmanlarimizin bize galip gelmemele rini istedim; bunu da yerine getirdi. Rabbimden aramiza ayrilik sokmamasi ni istedim; bu istegimi bana vermedi."Nesaî, Ahmed

"Hz. Peygamber (S.A.V.) bir gece namaza kalkti ve sabaha kadar su âyeti tekrarlad i: "Eger onlara azab edersen, kullarind irlar,
ve eger bagislars an süphesiz sen aziz ve nimet sahibisin ." (5/118). Bu âyeti okuyarak rüku' ediyor, onu okuyarak secde ediyor, onunla Allah'a dua ediyordu. Sabah olunca Ebu Zer kendisine söyle dedi: "Yâ Resululla h! Sabaha kadar bu âyeti okumaya devam ettin. Onunla rüku' ettin, onunla secdeye vardin, onunla Allah'a duada bulundun. Halbuki Allah Teâlâ sana Kur'an'in tamamini ögretti. Eger bizden biri böyle yapsaydi, biz ona kizardik. "Hz. Peygamber buna karsilik buyurdu ki; "Ben rabbimdan ümmetim için sefaat istedim; o da bana bunu verdi, insallah bu sefaat, hiçbir seyi Allaha ortak kosmayan kimselere ulasacakt ir."Nesaî, Ibn Huzeyme (1/70/1); Ahmed, Ibnu'n-Nasrve Hâkim. Hâkim "Sahih" demis. Zehebî de ona katilmis: tir.

"Bir adam Hz. Peygamber'e ; "Yâ Resululla h! Benim bir komsum var, gece namaz kiliyor ve bu namazda yalniz Ihlâs sûresini tekrar edip duruyor. Fazladan hiçbir sey okumuyor." dedi. O adam sanki Ihlâs sûresinin okunmasin i az buluyordu . Hz. Peygamber buyurdu ki; "Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin 'ederim ki; Ihlâs sûresi Kur'an'in Üçte birine denktir."AhmedveBu harî,

VII- Vitir Namazi

"Hz. Peygamber (S.A.V.) vitir namazinin birinci rekâtinda "el-A'lâ" (87/19), ikinci rekâtinda (Kâfirim,109/6), üçüncü rekâtinda da (Ihlâs,! 12/4) sûrelerini okurdu.' "Bazen de bunlara, (Felâk,) 13/5) ve (Nâs,ll4/6) sûrelerini de ilâve ederdi. Bir defasinda, üçüncü rekâta "Nisa, (4/176) suresinde n 100 âyet okumustu."Nesâî, Ahmedb. Hanbel
"Hz. Peygamber (S.A.V), Vitirden sonraki iki rekât namazda (Zilzal,99/8) ve (Kâfirûn, 109/6) sûrelerini okurdu."Ahmed

VIIl- C um'a Namazi

"Hz. Peygamber (S.A.V.) bâzen Cuma namazinin ilk rekâtinda (Cuma,62/l 1) sûresini, diger rekâtta (Munafikûn, 63/11) sûresini , bazen de bunun yerine (el-Gâsiye, 88/26) sûresini okurdu." Ebû Dâvud "Hz. Peygamber (S.A.V.) bazen de ilk rekâtla (cl-A'lâ,87/19), ikinci rekâtta (el-câsiye, 88/26) sûresini okurdu." Ebû Dâvud

IX- Bayram Namazlari

"Hz. Peygamber (S.A.V.) bazen bayram namazinin ilk rekâtinda (el-A'lâ, 87/19), digerinde ise (Câsiye, 88/26) sûresini, bazen de (K â f,50/45) ve (lkterebet is-Sâa.54/55) sûrelerini okurdu." Ebû Dâvud

X- Cenaze Namazi

"Sünnet olan, cenaze namazinda Fâtiha ile birlikte bir sûre okumaktir,"" "ilk tekbirden sonra, cenaze namazinda gizli okumak da sünnettir."Nesei

NAMAZDA KUR'AN'I TANE TANE GÜZEL SESLE OKUMAK:

"Hz. Peygamber (S.A.V.), Allah'in emrettigi sekilde, gevelemek sizin ve acele etmeksizi n tane tane okurdu. Hatta harf harf ve net okurdu." Ebû Dâvud "öyle ki; bir sûreyi oldugunda n daha uzun olacak sekilde tane tane okurdu."Müslim
"Hz. Peygamber (A.S.) söyle buyururdu: "Kur'an okuyan kimseye söyle denilecek: Oku, yüksel, dünyada yaptigin gibi tane tane oku. Çünkü senin merteben en son okudugun âyetin vardigi mertebedi r." Ebû Dâvud ve Tirmizî

"Hz. Peygamber (S.A.V.), Kur'an okurken med harflerin e' (uzatma harfleri) gelince uzatirdi. (Bismillah i!, (Rahmân)'i, (Rahîm)'i, (Nazîd)'î ve benzeri kelimeler i uzatirdi." "Daha önce de geçtigi üzere, ayet baslarind a dururdu." "Bazen de nagme ile okurdu. Nitekim Mekke feth edildigi gün devesinin üzerinde (Fetih ,4 8/29) sûresini yumusak bir kiraatl a okuyarak böyle yapmistir . Hz. Peygamber'in bu nagmeli okuyusunu Abdullah b. Mugaffel hikâye etmistir."Buhari

"Hz. Peygamber (S.A.V.) Kur'an'i güzel sesle okumayi emreder ve söyle buyururdu: "Kur'an'i seslerini zle süsleyin. Çünkü, güzel ses Kur'an'in güzelligini artirir."Ebû Dâvud, Dârimî; Hâkim
"Hz. Peygamber (S.A.V.) söyle buyuruyor: "Insanlar arasinda Kur'ani güzel sesle okuyanlar in en üstünü; okuyusunu duydugunu z zaman Allah'tan korktugun u hissettig iniz kimsedir."Dârimî
"Hz. Peygamber (S.A.V.) Kur'an'i tegannî ile (Nagmeli olarak) okumayi emretmis ve söyle buyurmust ur: Allah'in kitabini ögrenin. Onu aranizda müzakere edin, muhafaza edin ve onu nagme ile okuyun. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki; Kur'an zihinlerd en köstekli devenin kaçip kurtulmas indan daha fazla kaçip kurtulur."Dârimî "Ve Hz. Peygamber söyle buyurdu:
Kur'an'i tegannî ile okumayan bizden degildir.'" Ebu Dâvud ve Hâkim.

"Hz. Peygamber (S.A.V.) buyuruyor ki; Allah güzel sesli bir peygamber e, Kur'an'i açiktan terennüm ve nagme ile okumasina karsilik verdigi mükâfati hiçbir seye vermemist ir." Buhari, Müslim, Tahavi ve Ibn Menden el-Tevhid (81/1).

"Ebû Musa el-EsarI'ye Hz. Peygamber (S.A.V.) söyle buyurdu; Dün kiraatini dinledigi m zaman beni bir görseydin. Süphesiz bana Dâvudogullarinin mizmarlar indan bir mizmar verilmist ir.( alimler demislerd ir ki: buradaki mizmardan maksat güzel sestir ) * Ebû Musa söyle dedi. Yerini bilseydim, sesimi senin için güzellestirirdim."Abdurrezz ak,Buhari,Müslüm

OKURKEN IMAMIN ÖNÜNÜ AÇMAK

Peygamber (S.A.V), okurken takildigi zaman imamin önünü açmayi sünnet yapti. Kendisi bir kerre namaz kilmisti. Namazda okurken takildi. Namazdan çiktiktan sonra Übey'e; bizimle namaz kildin mi? diye sordu. O da: "Evet" cevabini verince buyurduki; benim önümü açmaktan niye geri durdun?"Ebu Davud

VESVESEYI GlDERMEK IÇIN NAMAZDA ALLAH'A SIGINMAK VE TÜKÜRMEK

Osman b. Ebi'l-As Hz. Peygamber'e söyle dedi: "Yâ Resûlallah! Seytan benimle namazim arasina girdi ve okurken kiraatimi karistird i. "Bunun üzerine Resûlullah (S.A.V.) söyle buyurdu:
"Bu Hinzib denilen seytandir . Onu hissettig in zaman serrinden Allah'a sigin ve sol tarafina üç defa tukur. "Osman diyor ki;böyle yaptim; Allah da onu benden uzaklasti rdi."Müslim, Ahmed b. Hanbel
RÜKU'

"Hz. Peygamber (S.A.V.), kiraati bitirince bir müddet sükût eder. sonra iftitah tekbir bahsinde geçtigi üzere, ellerini yüzü hizasinda kaldirir; tekbir alir ve rüku'a varirdi."Buhari "Bunlari namazini güzel kilmayan o kimseye de emrederek söyle buyurmust ur:
"Sizden birinin namazi, Allah'in emrettigi sekilde abdest alip; sonra tekbir getirmedi kçe, Allah'a hamdedip sanini yüceltmedikçe, Allah'in kendisine ögrettigi Kur'an'dan kolayina gelen bir sûre okuyup sonra tekbir getirerek rüku'a varmadikça, (Ellerini dizleri üzerine koyup) bütün eklemleri rahatlayi p tatmin oluncaya kadar ruku'da durmadikça tamam olmaz."Ebu Davud,Nesei

Rüku'un Yapilis Sekli

"Hz. Peygamber (S.A.V.), ruku'da ellerini dizleri üzerine koyar, cemaata da bu sekilde yapmalari ni emrederdi . Nitekim az Önce geçtigi üzere namazi güzel kilmayan kimseye de bunu emretmist i. Ellerini dizleri üzerine simsiki yerlestir ir, sanki dizlerini tutuyor gibi yapardi.'Buhari. Ebû Dâvud.

"Hz. Peygamber (S.A.V.) ruku'da parmaklar inin arasini açik tutardi." Nitekim namazini güzel kilmayan kimseye de böyle emretmis ve söyle buyurmust ur: "Rüku'a vardigin zaman, avuçlarini dizlerini n üzerine koy. Sonra parmaklar inin arasini açik tut Ve her organ yerini bulup tatmin oluncaya kadar bekle."Ibn huzeyme
"Hz. Peygamber (S.A.V.), ruku'da dirsekler ini vücudundan ayirirdi. " "Ruku'a vardigi zaman, sirtini dümdüz tutardi." "Öyle ki, üzerine su kabi konacak olsa dökülmezdi." "Namazini güzel kilmayan kimseye söyle demisti: "Rüku'a vardigin zaman avuçlarini dizlerini n üzerine koy; sirtini düzgün tut ve rüku' için saglam dur."Ebû Dâvud. Ahmed b. Hanbel, Cüz'ul-Kiraa'da Buhari. saglam bir isnatla

"Hz. Peygamber (S.A.V.), ruku'da basini ne asagiya dogru eger, ne de yukari kaldirird i. Fakat, bu ikisi arasinda tutardi.' " Müslim, Ebû Avane.

Ruku'da Tâ'dil-i Erkân'in VÜCUDU (Mutmain Olmak)

"Hz. Peygamber (S.A.V.), ruku'da tam mutmain olurdu. Nitekim namazini güzel kilmayan kimseye de bunu emretmis. "Hz. Peygamber yine söyle buyurmust ur: "Rükû ve secdeleri tam yapiniz. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki; siz rüku' ve secdeye vardigini zda ben sizi arkamdan görürüm."Buharî, Müslim
"Bir defasinda Hz. Peygamber (S.A.V.) rüku'unu tam yapmayan, secdeyi de tavuk yem toplar gibi yapan bir kimse gördü ve söyle buyurdu: Eger bu kimse su hali üzere Ölürse, Muhammed dininden baska bir din üzere ölür. (Karganin les gagaladig i gibi kiliyor). Rüku'unu tam yapmayan ve les gagalar gibi secde yapan kimse; bir veya iki hurma yedigi halde ona hiçbir faydasi dokunmaya n aç kimse gibidir."''Ebû Yâ'lâ

"Ebû Hureyre diyor ki; dostum Hz. Muhammed, benim namazimi horoz gagalar gibi çabuk kilmami, tilkinin bakindigi gibi namazda, saga-sola bakinmami ve maymun oturusu gibi oturmami yasakladi ."Tayalisî, Ahmed
"Hz. Peygamber yine söyle buyuryor: "Hirsizlar in en kötüsü , namazinda n çalan kimsedir. Ashab dediler ki; Yâ Resûlellah! Bir , insan namazinda n nasil çalar?" Buyurdu ki;: Rüku' ve secdeleri ni, tam yapmayara k."Ibn Ebî Scybe (1/89/2
"Hz. Peygamber (S.A.V.) namaz kilarken, göz ucuyla, rüku' ve secdede belini dogrulmay an birini gördü. Namazi bitirdikt en sonra söyle buyurdu: Ey cemaat! Rüku' ve secdesind e belini dogrultma yan kimsenin namazinda hayir yoktur.' "Ibn Ebî Scybe (1/89/2
"Baska bir hadis-i serifte söyle buyurdu: Rukü'da ve secdede, sirtini dogrultma digi (düz tutmadigi) sürece kisinin namazi sahih degildir."Ebu Avâne. Ebû Davud

Rüku'da Okunacak Dualar

"Hz. Peygamber (S.A.V.) rüku'da çesitli zikir ve dualar okurdu. Bazen birini, bazen digerini okurdu. Bu dua ve zikirler asagidadi r:

1- "Üç kere sübhane rabbiyel-Azîm. "Bazen bu zikri üçdefaden fazla tekrarlar di." Ahmed b. Hanbel ve Taberanî, Beyhakî
"Bir defa, gece namazinda o kadar tekrar etmisti ki, rüku'da kalis müddeti, nerede ise kiyamdaki kadar olmustu. O kiyam'da Hz. Peygamber, uzun sûrelerden üç tanesini, yâni Bakara, Nisa ve Al-i imran'i okumustu. Gece namazinda geçtigi üzere, buna dua ve istigfar da dahildi."
2- "Uç defa sübhane rabbiyel-Azim ve bihamdihî."Ebu Davud
3- "Sübbühun kuddûsün rabbul-Melâiketi verruh."Müslim, Ebû Avane.
4-" Sübbahenekellahumme ve bihamdik, Ellahumma gfir li. "Hz. Peygamber bu duayi rüku' ve secdesind e Kur'an&#

NAMAZ

  • Ziyaretçi
Ynt: HZ. PEYGAMBERIN NAMAZ KILMA SEKLI
« Yanıtla #1 : 01 Haziran 2005, 07:11:08 »
Rüku'da Okunacak Dualar

"Hz. Peygamber (S.A.V.) rüku'da çesitli zikir ve dualar okurdu. Bazen birini, bazen digerini okurdu. Bu dua ve zikirler asagidadi r:

1- "Üç kere sübhane rabbiyel-Azîm. "Bazen bu zikri üçdefaden fazla tekrarlar di." Ahmed b. Hanbel ve Taberanî, Beyhakî
"Bir defa, gece namazinda o kadar tekrar etmisti ki, rüku'da kalis müddeti, nerede ise kiyamdaki kadar olmustu. O kiyam'da Hz. Peygamber, uzun sûrelerden üç tanesini, yâni Bakara, Nisa ve Al-i imran'i okumustu. Gece namazinda geçtigi üzere, buna dua ve istigfar da dahildi."
2- "Uç defa sübhane rabbiyel-Azim ve bihamdihî."Ebu Davud
3- "Sübbühun kuddûsün rabbul-Melâiketi verruh."Müslim, Ebû Avane.
4-" Sübbahenekellahumme ve bihamdik, Ellahumma gfir li. "Hz. Peygamber bu duayi rüku' ve secdesind e Kur'an'daki âyeti tevil ederek çok tekrar ederdi. (Yâni âyetteki emre uyarak)Buharî, Müslim. Kur'an'i tevil elmeklen maksat, onda emredilen hususlari yapmaktir . Yâni Allah Teâla'nin su sözüne uygun hareket etmektir.
5- "Ellahumme leke rakâ'tü ve bike âmentü ve leke eslem-tü (Ente rabbî) hasaa leke semi ve basari ve muhhî ve azmî (Izâmî)
ve asabî ve mestekall et bihi kademî lillâhi rabbil Âlemîn." Duada geçen "istekalle t" lâfzi irtifa' mânasindadir. Müslim. Ebâ Avane, Tahavî
6- "Ellahumme leke rekâ'tü ve bike âmentü veleke eslemtu ve alcyke tevekkeltü, ente rabbî, hasea semi ve basari ve demi ve lâhmi ve azmî ve asabî lillâhi rabbil-âlemîn." Nesaî
7- "Sübbane zil-Ceberûti vel-melekûti vel-kibriyâi vel-Aza-meti." Hz. Peygamber bu duayi gece namazinda okumustur ."Ebu Davud

Ruku'u uzatmak

"Hz. Peygamber (S.A.V.) rüküu ile rüku'dan dogrulmay i, secdesi ile iki secde arasindak i oturusu bir birine yakin yapardi."Müslim

Rüku'da Kur'an Okumanin Yasaklanm asi

"Hz. Peygamber (A.S.), rüku' ve secdede Kur'an okumayi yasaklar ve söyle buyururdu: Süphesiz ben, rüku' ve secde halinde iken Kur'an okumaktan menedildi m. Rüku'a gelince; orada rabbinizi n sânini yüceltin. Secdede ise; dua yapmaya gayret edin ki dualarini z kabul edilsin."Müslim

Rüku'dan Dogrulma Aninda Yapilacak Dua

"Hz. Peygamber (S.A.V.) rüku'dan kalkarken "semiallah u limen hamideh" diyerek belini dogrultur du. Nitekim, namazini güzel kilmayan kimseye de bu sekilde yapmasini emrederek söyle buyurmust u: insanlard an birinin namazi, tekbir almadikça., sonra rüku' yapmadikça., sonra da "Semialiah u limen hamideh.." diyerek dogrulmad ikça tamam olmaz." "Sonra ayakta iken "Rabbena velekel-hamd derdi, îmama uyan ve uymayan herkese de bunu emrederdi . Ve söyle buyurmust ur:

"Namaz kilisimi gördügünüz gibi namaz, kiliniz." Buhari, Ahmed.

3 "Hz. Peygamber (S.A.V.) yine söyle buyurmust ur: imam kendisine uyulmasi için belirleni r. O "Semiallah u limen hamidch" deyince, siz, "Ellahumme Rabbena velekel'Hamd" deyiniz, ki Allah da size mukabeled e bulunsun. Süphesiz yüce Allah, Peygamber inin dili ile "Semiallah u limen hamideh buyurmust ur."Müslim, Ebû Avane, Ahmed ve Ebû Dâvud

"Baska bir hadisinde Hz. Peygamber, bu emrin sebebini su sözü ile açiklamaktadir: Çünkü, kimin (Semiallah u limen hamideh) sözü mclekleri nki ile ayni ana rastlarsa, onun geçmis günahlari bagislani r. "Buhari, Müslim. Tirmizî
Hz. Peygamber (S.A.V.), bu dogrulma esnasinda' iftitah tekbirind e geçtigi sekilde ellerini kaldirir ve ayakta iken, -az önce geçtigi -rabbena lekel hamd-der, baska bir seferinde --rabbena leke-- derdi. Bazen de bu iki sözün basina "Ellahumme lâfzini eklerdi. Kendisi cemaata da böyle emreymis ve söyle buyurmust ur "imam Semiallah u limen hamideh" deyince siz "Ellahumme Rebbenâ lekel-hamd" deyin. Çünkü, kimin bu sözü melckleri n-ki ile ayni ana rastlarsa, onun geçmis günahlari bagislani r."Buhari, Müslim. Tirmizî

"Bazen bu söze, --miles semevati vel ardivemil e ma sitemin seyin badü mel el semavati ve milel ardi ve mil beyne huma ve mil ma seyin min seyin badü.." ifadeleri ni eklerdik. . Müslim. Ebû Avane.

Bazen de su ilâvede bulunurdu:
6- "Miles-Semavâti ve mil'el-Ardi mil'e mâ si'ite min sey'in ba'dü ehlessenâi vel-Mecdi ehakku mâkâlel-Abdü, ve kulluna leke abdun, Ellahhumm e la mania limâ menate velâ mu'tiye limâ mena te velâ yenfe'u zel-ceddi minke'l-ceddü." Müslim, Ebu Avane, Ebû Dâvud

7- "Lirabbiye l-hamdü lirabbiye'l-hamdü". "Hz. Peygamber, rüku'dan sonra, bu ifadeyi o kadar çok tekrar ederdi ki, nerede ise bu ayakta durus, Bakara sûresini okudugu ilk kiyamina yakin olurdu." Ebû Dâvud, Nesâî, saglam bir senetle.. Bkz. "el-lrvâ, (No: 335).

8- "Rabbena velekel-hamdü. Hamden kesîren, tayyiben mü-bareken fini. (Mübareken aleyh kemâ yuhibbu rabbuna ve yer da)" Bu duayi, Hz. Peygamber, rüku'dan kalkip da "Semiallah u limen hamiden" dedigi zaman arkasinda namaz kilan cemaattan birisi okumustu. Hz. Peygamber, namazi bitirince "az önce dua okuyan kisi kimdi'.'" diye sordu. O zat" Bendim" yâ Resûlcllah!" dedi. Bunun üzerine Resululla h (S.A.V.) buyurdu ki; "otuz kusur melek gördüm, bunun sevabini hangimiz önce yazacagiz diye yaris ediyorlar di." Mâlik, Buharî ve Ebû Dâvud,
Rüku'dan Sonraki Kiyami Uzatmak

"Hz. Peygamber (A.S.) bu ayakta durusu, az önce geçtigi gibi, rüku' daki durusuna yakin yapardi. Bazen, o kadar uzun sûre ayakta kalirdi ki, gören birisi, uzun süre ayakta durmasi sebebiyle" Hz. Peygamber muhakkak unuttu." derdi." Ve Hz. Peygamber, ruku'dan kalktikta n sonra azalarin mutmain olmasini emrederdi . Namazini güzel kilmayan kimseye de nitekim söyle buyurmust ur:
"Sonra basini kaldir. Ve o derece dogrul ki, bütün kemikler yerini bulsun. Diger bir rivayette: "Rüku'dan kalktigin zaman belini dogrult"
Basini da Öyle kaldir ki, bütün kemikler eklemleri ne dönsun." Ona sunu da söyledi: "Böyle yapmadikça, hiç kimsenin namazi tamam oîmaz."
Buharî. Müslim. Ahmed. Bkz. "el-lrvâ", (No: 307).

Hz. Peygamber (A.S.) yine söyle buyuruyor: "Allah, rüku' ve secdesind en kalkarken belini tam dogrultma yan kimsenin yüzüne bakmaz."Ahmed ve Taberânî, M.Kebîr, saglam bir isnatla.

NAMAZDA SECDE

"Hz, Peygamber (S.A.V.) tekbir getirip secdeye varirdi. Nitekim namazini güzel kilmayan kimseye de bu sekilde emrederek söyle buyurmust ur: "Hiçbir kimsenin namazi..." Semiallah u limen hamideh" diyerek dogrulmad ikça, sonra da "Allahu Ekber" deyip bütün eklemleri mutmain olacak derecede secde etmedikçe tamam olmaz.'"Buharî. Müslim.Ebû Dâvud ve Hâkim. Hâkim "Sahih" demis, Zehebî de ona katilmist ir.

"Hz, Peygamber (S.A.V.) secdeye varmak istedigi zaman tekbir getirir (kollarini bögürlerinden uzaklasti r), sonra mafsallar i tatmin oluncaya kadar secdede kalirdi." "Bazen de secdeye varirken ellerini kaldirird i.'" Nesaî, Dârekutni. Muhallis (el-Fevâid, 1/2/2) iki saglam i snatla rivayet etmistir. Bu el kaldirma, on sahahîden nakledilm istir.
Eller Üzerine Secdeye Kapanmak

"Hz. Peygamber (S.A.V.) dizlerini yere koymadan önce, ellerini yere kordu." "Hz. Peygamber, böyle yapmayi da emrederek söyle buyururdu: "Sizden biri secde ettigi zaman deve gibi çökmesin; dizlerind en önce ellerini yere koysun."Ibn Huzeyme (1/76/1), Dârekutni. Hâkim,Ebu Davud

"Hz. Peygamber (A.S.) söyle buyuruyor: Süphesiz eller de yüzün secde ettigi gibi secde ederler. Sizden biri yüzünü secdeye koydugu zaman ellerini de koysun, yüzünü kaldirinc a ellerini de secdeden kaldirsin . "'Ibn Huzeyme, (1/79C), Ahmed b. Hanbel,

"Hz. Peygamber (A.S.), secdede elleri üzerine dayanir ve onlari yere yapistiri rdi. Parmaklar ini birlestir irdi. Ellerini kibleye dogru yöneltirdi."Beyhakî, saglam bir isnadla. Ibn Ebî Seybe (1/82/2)

"Hz. Peygamber (A.S.) ellerini secdede iken omuzlarin in hizasinda, bazen de kulaklari hizasinda tutardi." "Burun ve alnini da yere koyardi." Ebû Dâvud, Hâkim. Hâkim,Tirmizî,

_ "Namazini güzel kilmayan kimse için de söyle buyurmust u: Sen secdeye vardigin zaman, yüzünü ve ellerini yere öyle koy ki, bütün kemikleri n rahat etsin." ibn Huzeyme, hasen bir isnatla, (1/10/1) "Hz. Peygamber (A.S.) söyle buyurmust u: Alnini degdirdig i gibi, burnunu da yere degdirmey en kimsenin namazi kabul degildir."Dârekutnî. Taberânî (3/140/l)

"Ayni sekilde Hz. Peygamber (A.S.) dizlerini ve ayak uçlarini da yere degdirir, ve parmak uçlarini kibleye yöneltirdi." "Topuklari ni ise birlestir ir,", " ayaklarin dikerdi , cemaata böyle yapmalari ni emrederdi ." beyhakî, saglam bir isnatla. Ibn Ebu Seybe (1/82/2,Buhari,Tahavî

iste böylece Hz.Pcygam ber (S.A.V.) yedi âza üzerine secde yapardi: Onlar da; eller, dizler, ayaklar, alin ve burundur. Alin ile burunu secdede tek uzuv olarak kabul ederdi. Nitekim Hz. Peygamber söyle buyurmust ur; Ben yedi âza üzerine secde elmekle emr olundum. Bunlar da; alin, -eli ile burnuna da isaret etti-, iki el,iki diz, iki ayaktir. Ellerimiz ile elbise ve saçlarimizi tutmamakl a da emr olunduk.'"Buharî, Müslim
"Hz. Peygamber (A.S.) yine söyle buyurmust ur: Kul secde ettigi zaman onunla birlikte yedi âza da secde eder. Ki onlar, yüz, iki el ve iki diz ile iki ayaktir.'"Müslim

"Saçlari topuz yapilmis olarak namaz kilan bir adam hakkinda söyle buyurdu: Bu adamin durumu, elleri arkadan baglanmis olarak namaz kilan kimse gibidir."Müslim

"Hz.Peygam ber yine söyle buyuruyor: Bu, yâni saçlarinin büküm yeri seytanin egeri, yâni oturma yeridir. '"Ebû Dâvud, Tirmizi

"Hz. Peygamber (A.S.) secdede dirsekler ini yere yapistirm az, aksine onlari yerden kaldirir ve bögürlerinden uzak tutardi. Öyle ki, arkasinda n, koltuk altlarini n beyazi görünürdü."Buharî, Müslim "Hatta, bir kuzu geçmek istese kollarini n altindan geçebilirdi." "Bunu o derece mübalâgali yapardi ki, ashaptan biri bununla ilgili olarak söyle demistir: Hz. Peygamber in secdeye vardigi zaman kollarini bögürlerinden uzaklasti rmak Için (çektigi sikintida n dolayi) ona acirdik."Ebû Dâvud ve Ibn Mâce

"Cemaata da böyle yapmalari ni emr edip söyle buyurmust ur: Secde ettigin zaman iki avucunu yere koy,dirseklerini kaldir." Müslim, Ebû Avane.

"Yine söyle buyuruyor: "Secdeyi tâdil-i erkân üzere yapiniz. Sizden biri dirsekler ini köpegin yaydigi gibi yere yaymasin." Buharî, Müslim, Ebû Dâvud, Ahmed.

"Hz. Peygamber söyle buyuruyor: "Yedi âzani yaydigin gibi, dirsekler ini yayma. Avuçlarinin üzerine dayan, kollarini iki bögüründen uzak tut. Süphesiz sen böyle yaparsan, bütün azalarin da seninle birlikle secde eder." Ibn Huzeyme (1/80/2) ve Makdisî, el-Muhtâra. Hâkim sahih demis,, Zehebî de ona katilmist ir.

Secdede Mutmain Olmanin Gereklili gi

"Hz. Peygamber (A.S.) rüku' ve secdeleri tam yapmayi emretmis ve böyle yapmayan bir kimseyi; bir ya da iki hurma yedigi halde kendisine hiç bir faydasi dokunmaya n aç bir kimseye benzetmis ve bu kimse hakkinda söyle buyurmust ur Bu kisi insanlari n en büyük hirsizlar mdandir."

"Yine, daha önce rüku' bahsinde açiklamasi geçtigi üzere, Hz. Peygamber (S.A.V.) rüku' ve secdeden kalkarken belini dogrultma yan kimsenin namazinin batil olduguna hükmetmis ve önceki bahiste geçtigi üzere, namazini güzel kilmayan kimseye, secdede mutmain olmasini emretmist i."

Secdede Okunacak Dualar

"Bu rükünde Hz. Peygamber (S.A.V.) çesitli zikir ve dualar okurdu. Bazen birini, bâzer digerini okurdu. Söyle ki.---subhane rabbiyel ala--"Bunu üç defa söylerdi."Ahmed, Ebû Dâvud

"Bazen de hu tesbihi üçden fazla tekrar ederdi."

"Bir defasinda Hz. Peygamber (S.A.V.) gece namazinda bunu o kadar çok tekrar etmisti ki; secdeleri kiyamina yakin olmustu. O kiyamda uzun sûrelerden üçünü (Bakara, Nisa ye Al-i I'mran sûrelerini) okumus ve gece namazi bahsinde geçtigi gibi, aralarind a dua ve istigfar etmisti.

"Subhane rabbiyel-Â'lâ ve bihamdihî" bunu da üç defa söylerdi." Hadis sahihtir. Ebû Dâvud, Dârekutnî, Ahmed
"Sübbûhun kuddusun rabbul-melâiketi verruh."Müslüm
"Sübhanekellahumme rabbenâ ve bihamdike, Ellahum-magfir lî." Bunu rüku' ve secdesind e, Kur'an'i tevil ederek çokça yapardi." Buhari, Müslim.
"Ellahumme leke secedtü ve bike âmentü ve leke eslemtü ve ente rabbî. Secede vechî lillezî halakahu ve savverehu fe ahsene suverehû ve sakka sem'ahu ve basarahû. Fetebarek ellahu Ahse-nü'l Hâlikîn."Müslim, Ebû Avâne, Tahavî, Dârekutnî


"Ellahumma'gfir lî zenbî küllehû. Ve dikkahû ve cillehû, Ve Evvelehû ve Âhirahû. Ve Alâniyetehû. Ve Sirrahû." Müslüm

"Secede leke sevadî ve hayalî, ve âmene bîke fuâdî. Ebû'u bi ni'metike aleyye. Hezâ yedeyye. Ve mâ ceneytü âlâ nefsi."Hâkim

"Subhane zil-Ceberût vel-Melekût vel-Kibriyâ vel-Azame-ti." Bu ve bundan sonraki dualari gece namazlari nda okurdu.

"Sübhanekcllahumme ve bihamdike . La ilahe illa ilahe illâ ente ,"Müslim

"Ellahumag firlî mâ esrertü veme a'lentü." -Nesaî. Hâkim sahih dedi
"Ellahumac'al fi kalbi nûren ve fiî lisani nuren. Vec'al fi sem'î nûren, vec'al fi basati nûren, vec'al min tahtî nûren, vec'al min fevkî nûren, ve an yemini nûren, ve an yesâri nûren, vec'al emâmî nûren, vec'al halfi nûren, vec'al fi nefsî nûren, ve a'zim il nuren." Müslim

"Ellahumme innî eûzü bi rizake min sahüke, ve eûzü bi muafâtike min ukûbetike ve eûzü bike minke, la uhsî senâen aleyke, ente kem â esneyte âlâ nefsike." Müslim

Secdede Kur'an Okumanin Yasak Olmasi

"Hz. Peygamber (A.S.) rüku ve secdede Kiir'an okumayi yasaklami s bu rükünlerde daha önce rüku' bahsinde geçtigi gibi, çokça dua yapmaya çalismayi emretmist i.

"Ve söyle buyurmust u: Kulu-n rabbina en çok yakin oldugu an, secdede bulundugu andir. Bu sebeple secdede çokça dua ediniz." Müslim

Secdeyi Uzatmak

"Hz. Peygamber (A.S), uzunluk bakiminda n, secdeleri ni rü-ku'a yakin yapardi. Bazen ârizî bir sebeple secdelerî fazla uzatirdi. Nitekim bir sahâbî söyle demistir: "Hz. Peygamber (S.A.V.) gündüz namazlari nin birinde Ögle veya ikindi namazlari ndan birinde, Hasan veya Hüseyin sirtinda oldugu halde yanimiza geldi. Öne geçip sag ayaginin yanina çocugu biraktikt an sonra, tekbir getirip namaza basladi. Önümüzde secdeye varip uzun süre secdede kaldi. Cemaatin arasindan basimi kaldirip baktim ki, çocuk Hz. Peygamber secdede iken onun sirtina binmis. Tekrar secdeme döndüm. Hz. Peygamber (A.S.) namazi tamamlayi nca cemaat dedi ki; yâ Resulella h! Sen namazin ortasinda secde yaptin ve bu secdeyi çok uzattin. Öyle ki, önemli bir olay oldu, ya da sana vahiy geldigini zannettik . Hz. Peygamber (A.S.) buyurdu ki; "bunlarin hiç bîri olmadi. Fakat, oglum (torunum) beni binek yapti. Ben de acele edip de onun keyfini bozmayi istemedim .'" Nesâî,

Diger bir haberde deniliyor ki; Hz. Peygamber (A.S.) namaz kilarken secdeye vannca, Hasan ile Hüseyin birden sirtina bindi. Cemaat onlara engel olmak isleyince de dokunmama lari için kendileri ne isaret etti. Namazini tamamlayi nca, ikisini kucagina alarak söyle buyurdu: "Beni seven bunlari da sevsin"".Ibn Huzeyme

Secdeleri n Fazileti

"Hz. Peygamber (A.S.) söyle buyurmust ur: Ümmetimden hiç kimse yoktur ki, Kiyamet gününde ben onu tanimis olmayayim . Dediler ki; o kadar kalabalik yaratikla r arasinda sen onlari nasil taniyacak sin? Buyurdu ki; "Nisansiz simsiyah atlardan meydana gelen bir sürünün içerisine girsen ve orada da alni ve ayaklan sekili bir at görsen onlar içinde bu ati seçip tanimaz miydin?" Soruyu soran; "Evet yâ Resûlellah! Tanirdim" deyince Hz. Peygamber buyurdu ki; "Iste Kiyamet gününde de benim ümmetim secde ettikleri nden dolayi alinlari; abdest aldiklari ndan dolayi da abdest azalari parlak olacaktir ."Ahmed

"Yine Hz. Peygamber (A.S.) söyle buyuruyor: Allah cehenneml iklerden olan kimseler için rahmet murat edince, kendisine ibadet edenleri cehennemd en çikarmalari için melekleri ne emredecek tir. Onlar da secde izlerinde n mü'minleri taniyarak cehennemd en çikaracaklardir. Allah, secde izi bulunan yeri yakmayi cehennem atesine yasaklami stir. Ve böylece cehennemd en çikarilacaklardir. Cehennem, Insanoglu nun bütün azalarini yakacak, yalniz secde izlerinin bulundugu yerleri yakmayaca ktir."Buharî. Müslim.

Toprak Yahut Hasir Üzerine Secde Etmek

"Hz.Peygam ber 'A.S. çogunlukla toprak üzerine secde ederdi."

"Hz.Peygam ber'in ashabi da, siddetli sicaklard a kendisi ile birlikte namaz kilarlard i. Onlardan biri sicaklik sebebiyle alnini topraga koyamayin ca, elbisesin i yayar, ve onun üzerine secde ederdi."Müslim
"Hz. Peygamber (A.S.) söyle buyurmust ur: Bütün yeryüzü, benim Için ve Ümmetim için hem mescid, hem de temizleyi ci kilindi. Binaenale yh, ümmetimden biri namaz vaktine yetisirse, onun mescidi ve temizleyi cisi yanindadi r. Benden öncekiler, bu konuya büyütüyorlar ve yalniz kilise ve havralari nda namaz kiliyorla rdi." Ahmed
"Hz. Peygamber, bazen çamur ve su üzerine secde ederdi. Böyle bir olay Ramazan'in 21. gecesi sabahinda, yagmur yagip da mescidin tavani aktigi zaman vuku' bulmustu. Zaten mescidin tavani hurma dallarind an yapilmist i. Bu sebeple Hz. Peygamber su ve çamur üzerine secde etmisti. Ebû Saîd el-Hudrî diyor ki; Resu-lullah (A.S.)'in burnu ve alni üzerinde su ve çamur izleri bulundugu nu bizzat gözlerimle gördüm."Buharî. Müslim.

"Hz.Peygam ber (A.S.) yalniz secde yerine koydugu bir örtü üzerine secde yapardi," "Bazen hasir üzerine secde ederdi ki bu hasir çok kullanild igi için kararmist i." Müslim,

Secdeden Kalkis

"Hz. Peygamber (S.A.V.) tekbir getirerek secdeden basini kaldirird i. "Nitekim namazini güzel kilmayan kimseye de böyle emretmis ve söyle buyurmust u: Bir kimsenin namazi... secde etmedikçe ve bu secdede eklemleri rahatlama dikça, sonra "El-lahu Ekber" deyip basini secdeden kaldirara k düzgün bir sekilde oturmadikça tamam olmaz."Ahmed, Ebû Dâvud

"Hz. Peygamber (A.S.) zaman zaman bu tekbir ile birlikte ellerini yukariya dogru kaldirird i." Buharî, (Reful-Yedeyn

"Sonra sol ayagini yatirir ve rahat olacak sekilde onun üzerine otururdu. 393 Nitekim namazini güzel kilmayan kimseye de böyle yapmasini emretmis ve söyle buyurmust u: Secdeye vardigin zaman, secdede kendine hakim ol. Secdeden kalkinca da sol uylugunun üzerine otur."Buharî, Bcyhakî


"Hz. Peygamber, otururken sag ayagini diker, parmaklar ini da kibleye dogru yöneltirdi." Nesaî,

Iki Secde Arasinda Ik'a Oturusu

"Hz. Peygamber (S.A.V.) bazen (iki secde arasinda) ik'a oturusu yapardi." (Topuktan ve ayaklarin in ucu üzerine dik otururdu.)"Müslim. Ebû Avane

Iki Secde Arasinda Sükunet Bulmak

"Hz. Peygamber iki secde arasinda bütün kemikleri yerine oturacak sekilde sükunet bulurdu. "Ebû Dâvud, Beyhâkî "Nitekim namazini güzel kilmayan kimseye de böyle yapmasini emretmis ve söyle buyurmust u: Sizden biri böyle yapmadikça namazi tamam olmaz. "Ebu Davud

"Hz. Peygamber (A.S.) bu oturusunu o kadar uzun yapardi ki, secdesine yakin olurdu."Buharî, Müslim. ve disaridan gören biri 'unuttu' derdi."

Iki Secde Arasindak i Zikirler

"Hz. Peygamber (S.A.V.) bu oturusund a söyle demisii:

"Ellahümma'gfir lî verhamnî vec'burnî verham'nî vehdinî ve âfinîverzuknî." Ebû Dâvud,Bâzende: "Rabigfîrlî, igfirlî. "derdi."ibn mace

Bu iki duayi gece namazlari nda okurdu.""Sonra Hz. Peygamber (A.S.) tekbir alir ve ikinci secdeye varirdi. "Nitekim namazini güzel kilmayan kimsenin de böyle yapmasini emretmis ve az önce geçtigi gibi, onun iki secde arasinda sükûn bulmasini emrettikt en sonra söyle buyurmust u: Sonra sen," Ellahu Ekber" der ve bütün mafsallar in rahat olacak sekilde secde yaparsin. Bundan sonra namazinin tamaminda böyle hareketet ."Ebu Davud
"Hz. Peygamber (S.A.V.) bazen bu tekbir ile birlikte ellerini kaldirird i."
"Hz. Peygamber, bu secdede de ilk secdede yaptiklar inin aynisini yapardi. Sonra tekbir getirerek basini kaldirird i. "Nitekim namazini güzel kilmayan kimseye de böyle yapmasini emretmis ve az, önce geçtigi üzere, ikinci secdeyi yapmasini emrettikt en sonra, ona söyle demisti: "Sonra namaz kilan kisi, tekbir getirerek basini kaldirir."Ebû Dâvud. Hâkim "Hz. Peygamber (S.A.V.) sonra söyle devam etti. Sonra sen her bir rekâtta ve secdede böyle yap. Böyle yaptigin zaman ancak namazin tamam olur. Eger bunun bir kismini eksik yapacak olursan, kildigin namaz da noksan olur. "Bazen Hz. 'Peygamber (S.A.V.) ellerini de kaldirird i."Ebû Avane

ISTIRAHAT OTURUSU

"Hz. Peygamber (S.Â.V.) sonra, sol ayaginin üzerine dogrulur ve bütün kemikler yerini bulacak sekilde otururdu."Buhari

NAMAZDA AYAGA KALKARKEN ELLERI ÜZERINE DAYANMAK

"Hz. Peygamber (S.A.V.) ikinci rekâta ellerini yere dayayarak kalkardi."Buhari" "Ve hamur yogurur gibi tutarak ellerinin üzerine dayanarak kalkardi."Beyhakî "Yine Hz. Peygamber (SAV.) ikinci rekâta kalktigi zaman, "elhamdü lillah" ile baslar, sükût etmez-di."Müslim

"Hz, Peygamber (ikinci rekâtta da) birinci rekâtla yaptigi gibi yapardi. Ancak, daha önce geçtigi Üzere, bu rekâti birincisi nden daha kisa tutardi."

HER REKATTA FATlHA OKUMANIN GEREKLILI GI

"Hz. Peygamber (S.A.V.) namazini güzel kilmayan kimseye, her rekâtta Fatiha okumasini emretmis., Ilk rekâtta Fatiha okunmasin i emrettikt en sonra ona söyle buyurmust ur "Sonra namazinin tamaminda böyle yap,"Buhari. Müslim. "Bir rivayetle de "Her rekâtta kiraat vardir buyurmust ur."Ahmed

ILK TESEHHÜD

"Hz. Peygamber (S.A.V.) ikinci rekâti bitirdikl eri sonra Tesehhüd için otururdu. Bu namaz sabah namazi gibi, iki rekâtli namazlard an ise, ayaklarin i yere yayarak otururdu." "Nitekim iki secde arasinda da böyle oturmus; dört, yahut uç rekatli namazlari n ilk tesehhüdünde de böyle oturmustu: " Nesaî, (1/173), saglam bir isnatla.- Buharî. Ebû Dâvud
"Namazini güzel kilmayan kimseye de böyle yapmasini emretmis ve söyle buyurmust ur; Namazin ortasinda oturdugun zaman, sükûnet bularak otur. Sol uylugunu yay, sonra Tesehhüdü oku." Ebû Dâvud, Beyhakî, iyi bir isnatla.
"Ebû Hureyre diyor kî; "Dostum Hz. Muhammed, bana köpek oturusu gibi oturmayi yasakladi ." Diger bir hadis-i serifte, seytanin yaptigi gibi yapmaktan menetti."Müslim, Ebû Avane, vs,. Bkz. "Irva"', No:(316}
"Hz. Peygamber (S.A.V.), Tcsehhüd için oturdugu zaman, sag elini sag uylugu (bir rivayette sag dizi) üzerine, sol elini de sol uylugu {bir rivayetle sol dizi) üzerine koyardi. "Hz. Peygamber (S.A.V.) sag dirsegini n ucunu sag uylugunun üzerine koyar-di."Ebû Dâvud ve saglam bir isnada Nesaî.
"Hz. Peygamber (A.S.), bir adamin, otururken namazda sag eli üzerine dayanmasi ni yasaklami s ve söyle buyurmust u: Bu tür namaz Yahudiler in namazidir .' " Diger bir rivayette: Böyle oturma, süphesiz bu oturus, azap olunanlar in oturusudu r."Ahmed ve iyi hir isnada Ebû Dâvud.
"Baska bir rivayette: Bu kendileri ne gadap olunanlar in seklidir."Abdurrezz ak,, buyurdu.

Tesehhüdde Parmak Kaldirmak

"Hz. Peygamber (S.A.V.), sol elini sol dizi üzerine yayar, sag elinin bütün parmaklar ini kapatarak, Sahadet parmagi ile kibleye isaret ederdi. Gözü ile de ona bakardi."-Müslim
Hz. Peygamber (S.A.V.) Sehadet parmagi ile kibleye isaret ettigi zaman basparmag ini orta parmagini n üzerine koyar, bazen de bu iki parmagi ile halka yapardi."Ebu Davud
"Hz. Peygamber, parmagini kaldirdig i zaman hareket ettirek dua ederdi." Ahmed, Bezzar "Ve söyle buyururdu: Bu sehadet parmagi, seytana karsi demirden daha kuvvetlid ir."434
"Hz. Peygamber in ashabi, Tesehhüdde parmakla isaret konusunda bir birlerini ikaz ederlerdi ." "Hz. Peygamber (S.A.V.) her iki Tesehhüdde de böyle yapardi."Ibn Mace "Bir adamin iki parmagi ile isaret ederek dua ettigini gören Hz. Peygamber (S. A.) söyle buyurdu: Tekle, tekle..! ve Sehadet parmagini gösterdi". Nesaî.

Ilk Tesehhüd ve Bu Tesehhüdde Dua Yapmanin Önemi

"Hz. Peygamber (S.A.V.) her iki rekâtta bir "et-Tehiyyât" okurdu."Müslim "Oturdugu zaman "et-Tehiyyatü Lillâhi" diyerek duaya baslardi." Beyhakî,
"Hz. Peygamber (S.A.V.), ilk iki rekâtta bunu unutursa, sehiv secdesi yapardi. Siz her iki rekatta bir oturdugun uz zaman "et-Tehiyyâtu Lillâhi" deyiniz. Sizden biri , hosuna giden dua hangisi ise onu seçsin ve Allah'a onunla dua etsin."Nesaî. Ahmed. Taberânî
"Bir diger ifadede de : Her oturusta "et-Tehiyyâtü" 'okuyunuz.' "Daha önce de geçtigi gibi, namazini güzel kilmayan kimsenin de böyle yapmasini emretmist i. "Hz. Peygamber (S.A.V.) Kur'an'dan bir sûre ögretir gibi ashabina Tesehhüdü ögretmistir."Buhari
"Sünnet olan. Tesehhüdü gizli okumaktir ."Ebu Dâvud, Hâkim

Tesehhüd'un Sekilleri

"Hz. Peygamber (S.A.V.) ashabina. Tesehhüdün çesitli sekilleri ni ögretmistir.
1- Ibn Mes'ud'un Tesehhüdü: Kendisi diyor ki; "Hz. Peygamber, bana Kur'an'dan bir sûre ögretir gibi, elimi avuçlari içine alarak Tesühhüdü ögretti:


"Ettehiyyâtü lillâhi, vessalavâtü, vettayyib atü, esselâmu aleyke, eyyühennebiyyü, ve rahmetüllahi ve berekütühu, esselâmu aleynâ ve âlâ ibâdillâhissalihîn. (kisi bunu söyleyince, gökte ve yerde bulunan bütün iyi kullar da buna katilarak) Eshedü en la ilahe illellah, ve eshedü enne Muhammede n abdühü ve resulühü." (Bu, Hz. Peygamber aramizda iken böyle idi. Resululla h (S.A.V.) vefat ettikten sonra biz, "Esselâmu Alennebiy yi" demeye basladik."Buhari, Müslim

2- Ibn Âbbas'in Tesehhüdü: Ibn Abbas söyle demistir: "Resululla h (S.A.V.), Kur'an'dan bir sûre ögretir gibi bize Tesehhüdü Ögretir ve söyle buyururdu:
"Ettehiyyâtül-Mübârekâtü, essalavâtü, ettayyiba tü lillâhi, esselâmu aleyke eyyilhenn ebiyyü ve rahmetüllahi ve berekâtü, esselâmu aleynâ ve âlâ ibâdillâhissalihîn. Eshedü en la ilahe illellah ve eshedü enne muhammede n resûlüllah. (Bir rivayete göre: "Abduhû ve Resûluhû)." - Müslim

3- Ibn Ömer'in Tesehhüdü: Ibn Ömer Tcsehhüd konusunda Resululla h'in söyle buyurdugu nu nakletmis tir: "Ettehiyyâtül-Mübârekâtü, essalavâtü, ettayyiba tü lillâhi, esselâmu aleyke eyyilhenn ebiyyü ve rahmetüllahi --ibn ömer diyor ki; buraya ben (ve berekâtühu) ilave ettim- esselâmu aleynâ ve âlâ ibâdillâhissalihîn. Eshedü en la ilahe illellah --ibn ömer diyor ki; ben buraya "vahdehu la serike leh" ilave ettim.--ve eshedü enne muhammede n abduhu ve resûlüllah"Ebu Davud

4- Ebû Musa el-Es'arinin Tesehhüdü: Ebû Musa el-Esarî'den rivayet edildigin e göre; Hz. Peygamber (S.A.V.) söyle buyurdu: "Sizden biri oturus esnasinda ilk olarak söze söyle baslasin: "Ettehiyyâtü, et-Tayyibâtü, essalâvâtü lillâhi,. esselâmu aleyke eyyühennebiyyu, ve rahmetüllahi ve berekatühû, esselâmu aleynâ ve âlâ i'badillâhissalihîn, Eshedu en la ilahe illellahu (vahdehû la scrîke leh) ve sehedü enne Muhammede n 'abdühû ve Resûlühû." Bu yedi kelime namazin tahiyyele ridir."Müslüm

5- Ömer b. Hattab'in Tesehhüdü: Hz. Ömer, Minberde bulundugu sirada cemaate Tesehhüdü ögretmis ve söyle demistir "Deyiniz ki;"ettehiyyâtu lillâhi, ezzâkiyâtü lillâhi, ettayyibâtü lillâhi, assalâvatü lillâhi, esselâmu aleyke...'"Malik,Beyhaki

NAMAZDA HZ. PEVGAMBER (S.A.V.)'E SALAVAT GETIRMEK

"Hz. Peygamber (S.A.V.) ilk Tesehhüdde kendine ve baskalari na salavât okurdu: Ve bunu ümmeti için de mesru kilmisti. Nitekim, onlara kendisine selâm verdikten sonra salavât getirmeyi de emretmist i." Ncsaî
Ve onlara çesitli salavât sekilleri ni de ögretmisti,
"Ellahumme salli âlâ Muhammedi n , ve âlâ ehli Beytihî, ve âlâ ezvâcîhi ve zurriyeti hî, kemâ salleyte âlâ âl-i Ibrahime, in-neke hamîdün Mecîd. Ve bârik âlâ Muhammedi n ve âlâ âli Beytihi, ve âlâ ezvacihî ve zürriyetihî, kemâ bârekte âlâ âl-I ibrahim, inneke hamîdün mecîd."Hz. Peygamber bu duayi kendisi için yapardi.A hmed, Tahavi,

"Ellahumme salli âlâ Muhammedi n ve âlâ âl-i Muhammedi n, Kemâ salleyte âlâ Ibrahime ve âlâ âl-i Ibrahîme, înneke hamîdün mecîd. Ellahumme barik âlâ Muhammedi n ve âlâ âl-i Muhammedi n kemâ bârekte âlâ -Ibrahime ve âlâ âl-i Ibrahîme inneke hamîdün mecîd." Buhari, Müslim, Humeydî (138/1

"Ellahumme salli âlâ Muhammedi n ve âlâ âl-i Muhammedi n, kemâ salleyte âlâ Ibrahîme ve âl-i ibrahime, inneke hamîdün mecîd. Ve bârik âlâ Muhammedi n, ve âlâ âl-i Muhammedi n, kemâ bârekte âlâ Ibrahime ve âl-i Ibrahime inneke hamîdün mecîd."Ahmed, Nesaî

"Ellahumme salli âlâ Muhammedi nin-Nebiyyil-Ümmiyyi, ve âlâ âl-i Muhammedi n, kemâ salleyte âlâ âl-i Ibrahime, ve bârik âlâ Muhammedi nin-Nebiyyil-Ümmiyyi ve âlâ âl-i Muhammedi n, kemâ bârekte; âlâ (âli) Ibrahîme fil-âlemeyni, inneke hamîdün mecîd." Müslim. Ebû Avâne

"Ellahumme salli âlâ Muhammedi n, abdike ve resûlike, kemâ salleyte âlâ âl-i Ibrahîme, ve bârik âlâ Muhammedi n, abdike ve resûlike, ve âlâ âl-i Muhammedi n, kemâ bârekte âlâ Ibrahîme ve alâ âl-i ibrahîm." Buhari, Nesaî. Tahavî, Ahmed
"Ellahumme salli âlâ Muhammedi n, ve âlâ ezvacihî ve zürri-yetihî, kemâ salleyte âlâ âl-i Ibrahîme ve bârik âlâ Muhammedi n, ve âlâ ezvacihi ve zürriyyetihî, kemâ bârekte âlâ âl-i Ibrahime in-neke hamîdün mecid.'"Buharî, Müslim

"Ellahumme salli âlâ Muhammedi n ve âlâ âl-i Muhammedi n, ve bârik âlâ Muhammedi n, ve âlâ âl-i Muhammedi n kemâ sal-leyte ve bârekte âlâ ibrahîme ve âl-i ibrahîme inneke hamîdun mecid."Tahavî

ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ REKÂTLARA KALKIS

"Bundan sonra Hz. Peygamber, tekbir alarak üçüncü rekâta kalkardi. Yukarida geçtigi gibi,"sonra her rekatta ve her secdede böyle yap" buyurarak namazini güzel kilmayan kimseye böyle yapmasini emretmist i."
"Hz. Peygamber (S.A.V.), ka'daden kalkarken tekbir getirip sonra kalkardi." Ebû Yala, el-Müsned (284/2

"Hz. Peygamber (A.S.), dördüncü rekâta kalkmak isteyince "Ellahu Ekber" derdi."Buhari.Eb u Dâvud.
Nitekim namazini güzel kilmayan kimseye de böyle emretmist i.

"Hz. Peygamber (S.A.V.) bu tekbir ile birlikte ellerini kaldirird i. "Sonra, sag ayagi üzerine dogrulara k otururdu. Öyle ki; bütün kemikler sükûnet bulurdu. Sonra hamur yogurur gibi yaparak ayaga kalkardi. Yâni kalkarken ellerine dayanirdi ."Buharî ve Müslim
Bu iki rekâtin her birinde Fatiha'yi okurdu. Nitekim namazini güzel kilmayan kimseye de böyle yapmasini emretmist i. Bazen, Ögle namazinda her iki rekâtta da Fatiha'ya ilâve olarak bir kaç âyet okurdu. Nitekim, bu konu, ögle namazinda kiraat bahsinde daha önceden açiklanmistir.

MUSIBET ANLARINDA HZ. PEYGAMBER IN NAMAZ KILARKEN DUA YAPMASI

"Hz. Peygamber (S.A.V.),bir kisi için, dua ya da beddua yapmak isteyince, namazin son rekâtinda rüku'dan kalktikta n sonra kunut yapardi. (Dua okurdu) bunu, "Semiallah u limen hamideh, Allahumme rabbena lekelhamd" deyince yapardi."Buhari
"Ve bu duayi asikâre yapardi."Buhari
"Bunun için ellerini kaldirird i. "Ve arkasinda ki cemaata "âmin" dedirtird i,--ebu davud
"Hz. Peygamber (S.A.V.), bes vakit namazin hepsinde kunut yapardi."ebu davud
"Ancak, bir toplulugu n lehine, yahut aleyhine duada bulundugu zaman namazlard a kunut yapardi." Ibn Huzcyme
"Birdefasi nda söyle dua yapmisti; Allahim! Velid b. Velid, Seleme b. Hisam, Ayyas b. Ebî Rabîa'yi kurtar. Allahim! Mudar kabilesi üzerine musibetin i artir. Bu musibetin i, Yusuf un kitlik yillari gibi senelerce devam ettir. Allahim! Lihyan, Ri'l, Zekvan, Allah ve Resulüne isyan eden Usayye kabileler ine lanet et." Buhari, Ahmed., Müslim
"Hz. Peygamber kunut duasini okumayi bitirince "Ellahu Ekber" diyerek secdeye varirdi."Ncsaî. Ahmed, Serrac (109/1)

VITIR NAMAZINDA KUNUT YAPMAK

"HzPeygamb er (S.A.V.), bazen vitir rekâtinda kunut yapardi."Dârekutnî
"Ve bunu rüku'dan önce yapardi.'"ibn EbI Scybe (12/41/1X
"Hz. Ali'nin oglu Hasan'a vitir namazinda kiraati bitirdigi zaman, söyle bir dua okumasini ögretti:

"Ellahume'hdinî fîmen hedeyte ve âfinî fîmen âfeyte ve tevellenî fimen tevelleyt e.ve barik lî fimâ â'teyte ve kînî serre mâ kadayte, feinneke takdî ve la yukdâ aleyke ve innehu la yezullü men adeyte (velâ yalizu men â'deyte) Tebârekte rabbenâ ve teâley-te ('â menca minke illa ileyke)'"Ibn Huzeyme (1/119/2); Ibn Ebî Seybe.

SON TESEHHUD

"Hz. Peygamber (S.A.V.) dördüncü rekâti tamamladi ktan sonra, son Tesehhüd için otururdu. Ve bize, birinci Tesehhüdde yapilmasi ni emrettigi seyleri emrederdi . Kendisi de aynen birinci oturusta yaptiklar ini yapardi. Ancak, bu Tesehhudd e, teverrük tarzinda otururdu. "Yâni sol kalçasini yere yayardi." "Ayaklarin i ise tek bir yandan disari çikarirdi. "Sol ayagini ise, uylugu ile baldirini n altina alirdi." " "Sag ayagini bazen diker, bazen yayardi." "Sol avucu ile dizini tutar ve dizi üzerine dayanirdi ."Müslim,Buhari,ebu davud

"Bu oturusta, ilk oturusta oldugu gibi, kendisine salât okunmasin i Hz. Peygamber mesru' kildi. Bu salâvat sekilleri "Hz. Peygamber'e Salâvat Getirmeni n Sekilleri" bahsinde belirtilm istir.

HZ. PEYGAMBER'E SALÂVAT GETIRMENI N VACIP OLUSU

"H*:. Peygamber . (S.A.V.), bir adamin namazda dua ettigini, fakat Allah'in sânini yüceltmedigini ve Hz. Peygamber'e salâvat getirmedi gini isitti. Sonra "Çabuk ol" dedi. Daha sonra o zati çagirarak, kendisi ve baskalari na uyari olmak üzere söyle söyledi: "Sizden biri, namaz kildigi zaman, rabbina hamd ve sena ederek ise baslasin. Sonra da Hz. Peygamber e salâvat getirsin. Daha sonra da diledigi sekilde duada bulunsun." Ahmed, Ebu Dâvud, Ibn Huzeyme (1/83/2

"Hz. Peygamber (S.A.V.), Allah'a hamd eden ve onun sanini yücelterek namaz kilan, Peygamber'ine de salâvat getiren bir adami isitti. Ona söyle buyurdu: "Dua et ki, kabul olsun. Isteki verilsin." Nesâî, saglam bir isnatla.

DUADAN ÖNCE DÖRT SEYDEN ALLAH'A SIGINMANI N GEREKLILI GI

(Ellahumme innî eüzü bike) min azâbi cehenneme ve min azâbil-kabr ve min fitnetil-Mahyâ vel-memât ve min serri fitnetil-mesîhiddeccal (sonra kendisi için uygun olan duayi yapsin.)"Müslim
"Hz. Peygamber (A.S.) söyle buyurdu: Sizden biri son Tesehhüdü bitirince, dört seyden Allah'a siginsin. "Hz. Peygamber Tesehhüdünde bu duayi yapardi." "Ashabina da Kurandan bir sûre ögretir gibi bunu ögretirdi."Müslim

SELÂMDAN ÖNCE DUA YAPMAK

"Hz. Peygamber namazinda çesitli sekillerd e, bazen öyle, bazen böyle dua ederdi." Baska türlü dualari benimserd i. Ve namaz; kilan kisiye bunlar içinde diledigin i seçmesini emrederdi ."Müslim
Bu dualar da sunlardir:
"Ellahumme innî eûzü bike min azâbil-kabri ve eûzu bike min fîtnetil-Mesîhid-Deccal, ve eûzü bike min fitnetü-mahyâ vel-memât. Ellahumme innî eûzü bike minel-me'semi vel-magre-"Buharî, Müslim

"Ellahumme innî eûzü bike min serri mâ amillü ve min serri mâlem a'mel ba'du." Nesaî

Ellahumme hâsibnî hisaben yesirâ" Hâkim

"Ellahumme bi ilmikel-gaybi ve kudretike alel-halki, ahyinî mâ alimie'l-hayate hayren lî, ve teveffenî, izâ kânetil-vefatü hayran Iî. Ellahumme ve es'elüke hasyeteke fil-gaybi ves-sehadeti, ve es'elüke kelimetel-hakki, vel-adli fil'gadabi ver-Rida, ve es'elü-kel-kasde fil-fakri vel-gina, ve es'elüke naîmen lâ yebîdü, ve es'elüke kurrate Aynin (lâ tenfuzü) ve lâ tenkati'u, ve es'elüker-Rida ba'del-kadâ, ve es'elüke berdel-aysi ba'del-mevt, ve es'elüke lezzeten-nazari ilâ vechike, ve es'elükes-sevka ilâ likâike fi gayri darrâ-i mazarrati n, ve fitnetîn mudilleti n. Ellahumme zeyyinnâ bi zîneti'I-îman, vec'alnâ hudâten muhtedîn.'"Nesaî, Hâkim

5- "Hz. Peygamber (S.A.V.) Ebû Bekir es-Siddîk'a su duayi ögretti: "Ellahumme innî zalemtü nefsi zulmen kesîra, velâ yagfiruz-zünûbe illâ ente, fagfirlî magfirete n min indike, verhamnî inneke gafurun rahîm." Buharî, Müslim.

6- Hz. Peygamber (S.A.V.) Hz. Âise'ye de söyle dua etmesini ögretmistir:
"Ellahumme innî es'elüke minel-hayri kullihî ('âcilihî ve âcilihî) mâ alim tu minhu ve mâ lem a'lem. Ve eûzü bike mines-serri kullihî (âcilihî ve âcilihi) mâ a'limtü minhu vemâ lem a'lem. Ellahumme innî es'elükel-cennete ve mâ karrebe ileyhâ min kavlin ev amelin, ve eûzübike minen-nari ve mâ karrebe ileyhâ min kavlin ev amelin. Ellahumme innî es'elüke min-hayri mâ se'eleke abduke ve resûlüke {Muhammedün ve eûzü bike min serri mes'teâzeke minhu abduke ve resûlüke Muhammedün) ve es'elüke mâ kadayte lî min emrin en tec'ale akibetehû lî rusden." Ahmed, Tayalisi

7- "Hz. Peygamber bir kimseye "namazda ne söylersin?" diye sordu. O kimse dedi ki; "Tesehhüd getiririm, sonra Allah'tan Cenneti isterim, Cehennem'den de Allah'a siginirim . Fakat, vallahi senin ve Muaz in söylediklerinizi (mirildand iklariniz i) en güzel bir sekilde yapamiyor um." Bunun üzerine Resululla h (S.A.V.), biz, de Cennet ve Cehenneml e ilgili dualari mirildani yoruz." buyurdu."Ebû Dâvud, îbn Mâce,

8- "Hz. Peygamber (S.A.V.), bir adamin Tcschhüdde söyle söyledigini isitti: "Ellahumme innî es'elüke yâ Ellahu'1-Vahidül-Ehadus-sa-medül-lezî lem yelid ve lem yûled velem yekûn lehû küfuven ehad. En lagfire lî zünûbî inneke entel-gafûrur-rahîm." Bunun üzerine Hz. Peygamber de söyle buyurdu: "Onun günahlari örtüldü, onun günahlari bagisland i."Ebû Dâvud, Nesaî

9- "Hz. Peygamber, baska bir kimsenin Tesehhüdde söyle söyledigini isitmisti; "Ellahumme innî es'elüke bienne leke'I-hamd. La ilahe illâ ente, vahdeke la serîke leke, el-mennan, yâ bedîassemavati vel'ard, yâ zel-celâli vel-Ikram, yâ hayyü ya kayyûm! innî es'elüke' l -cennete ve eûzü bike minennar." Bunun üzerine Hz. Peygamber (S.A.V.) ashabina: "Biliyor musunuz? Nasil dua etti." dedi. Onlar: "Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler." Hz. Peygamber buyurdu ki; "Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, o zat Allah'a ism-i âzam ile dua etti. Ism-i Azam, Öyle bir isimdir ki, onunla Allah'a dua edilince Allah onu kabul eder. Onunla bir sey istenince verir." Ebû Dâvud, Nesaî, Ahmed,

10- "Hz. Peygamber (S.A.V,) Tesehhüd ile selâm arasinda en son olarak söyle söylerdi: "Ellahumm'agfirlî mâ kaddemtü vemâ ahhartü ve mâ esrartü ve mâ a'lantu vemâ Esreftu ve mâ ente a'lemu bihî minnî, Entel-mukaddimu ve entel muahhiru, la ilahe illâ ente."Müslim, Ebu Avane.

SELÂM

"Sonra Hz. Peygamber (A.S.) sag tarafina "esselâmu aleyküm ve rahmetull ah" diyerek selâm verirdi. Öyle ki, bu esnada sag yanaginin beyazligi görülürdü. Sonra yine "Esselâmu aleyküm ve rahmeiull ah" diyerek sol tarafina selâm verirdi. Öyle ki sol yanaginin beyazligi görülürdü."Ebû Dâvud,

"Bazen de ilk selâmina (Ve berekâtühû) sözünü ilâve ederdi."Ebû Dâvud,

"Hz. Peygamber, sag tarafina "esselâmu aleykum ve rahmetüllah" diyerek selâm verdigi zaman, bazen sol tarafina verdigi selâmi kisa tutar ve sadece "Esselamu aleykum" derdi." 'Bazen de bir tek selâm vererek "esselâmu aleyküm" derdi. Bunu yaparken de basini hafif bir sekilde sag tarafina çevirirdi." Ibn Huzeyme, Beyhakî

Ashap saga ve sola selâm verdikler i zaman, elleri ile isaret etmislerd i. Bunlari Hz. Peygamber görerek söyle buyurdu: "Ne oluyor size kî, ürkmüs atlarin kuyruklar i gibi elleriniz le isaret yapiyorsu nuz? Sizden biri selâm verdigi zaman, arkadasin a baksin, eli ile bundan sonra isaret etmesin. (Cemaat Hz. Peygamber ile birlikte namaz kilinca böyle yapmazlar di). Bir baska rivayette ise söyle buyurmust ur "Sizden birinin elini uylugu üzerine koymasi, sonra da sag ve sol tarafinda hulunan müslüman kardesine selam vermesi yeterlidi r." Müslim, Ebû Avane,

Selâmin Vacib Olusu

"Hz. Peygamber (S.A.V.) söyle buyurdu:... Namazdan çikis selâm iledir."Hâkim

"Tekbirden Selâma Hz. Peygambcr'in Namaz Kilma Sekli" konusunda ki hadis-i serifleri bir araya getirmeye muvaffak olduk. Allah'tan bunu kendi rizasina uygun kilmasini ve Peyamber'inin Sünnetine yöneltici olmasini halisane olarak niyaz ederim.

(SübhanellahI ve bihamdihî, sübhanekellahumme ve bi-hamdike, eshedü en la ilahe illâ ente, estagfiru ke ve etûbü ileyke)

(Ellahurnm e salli âlâ Muhammedi n ve ala âl-i Muhammed. Ve bârik âlâ Muhammedi n ve âlâ âl-i Muhammed. Kemâ salleyte ve barekte ala ibrahime ve âl-i ibrahim, inneke hamîdün mecîd.)

SONUÇ
Hz. Peygamber'in namaz, kilma sekli ile ilgili olarak sunulan bütün bu bilgilerd e erkek ve kadinlar esittir. Sünnette bâzi durumlard a kadinlari n (Benim nasil kildigimi görüyorsaniz, siz de o sekilde nainaz kiliniz) sözünün mânasi kadinlari da kapsamakt adir, ibrahim en-Nahaî'nin görüsü de budur. O diyor ki; "Namaz kilarken kadin erkegin yaptigi gibi hareket eder." Ibn EbîSeybe (1/75/2)
"Ümm-i Derdâ'dan rivayet edilmisti r. O namaz kilarken, erkegin oturusu gibi otururdu. Oysa O fakîhe bir sahabiyed ir. " Buharî, et-Târihu's-Sagîr (t.95), saglam bir isnatla.
Kadinin secdedeki durumunun erkek gibi olmadigin i bildiren hadis ise mürseldir, saglam degildir,"'-Ebu Dâvud. el-Merasîl. Yezîd b. ebi Habib'dcn rivayet etmistir.

Imam Ahrned'in oglu Abdullah'a ait "el-Mesâil" adli kitapta (s.71) imam Ahmed'in Ibn Ömer'den naklettig i; kadinlari na namaz kilarken Tahiyyatt a bagdas kurarak oturmalar ini emrettigi ile ilgili rivayet saglam degildir. Çünkü bu isnatla Abdullah b. Ömer el Ömerî bulunmakt adir, ki bu zat zayiftir.

Bu kitabi yazan Seyh Nasuriddi n El-Bani ye Allah tan rahmed diler,onun gibi daha nicelerin i bize göndermesi için Allah cc ye niyaz ederiz.
Duaniza muhtaç kardesini z Huseyn Ebu Emre